Sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 699,48. Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. De woningen worden aangeboden via WoningNet. Om te reageren op een sociale huurwoning heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

Inschrijving WoningNet 

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning bij WoningNet moet u:  

  • Minimaal 18 jaar oud zijn
  • Beschikken over de Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfstitel
  • Eenmalig inschrijfkosten betalen en jaarlijks de automatische verlenging van de inschrijving

U leest op de website van WoningNet meer informatie over:

  • De voorwaarden
  • Het woningaanbod
  • De wachttijden
  • Wat u moet doen om aan een sociale huurwoning te komen. Hieronder staat in het kort hoe het werkt.
Sociale huurwoning zoeken (in het kort)

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u een passend inkomen hebben en ingeschreven staan bij WoningNet.

Passend inkomen

U kunt een sociale huurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huur. Reageren op een sociale huurwoning (nettohuur tot en met € 699,48) is alleen mogelijk met een jaarinkomen tot maximaal € 34.678 (toetsingsinkomen van uw huishouden en kinderen niet meegerekend).

Een uitzondering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een jaarinkomen tussen € 34.678 en € 46.423. Zij kunnen reageren op een deel van de sociale huurwoningen.

Woningaanbod

Als u bent ingeschreven bij WoningNet kunt u op zoek naar een huurwoning. U vindt op de website van WoningNet het nieuwe woningaanbod (web).

De vraag naar sociale huurwoningen is in de regio Utrecht erg groot. De wachttijden verschillen per plaats, woningtype en buurt en kunnen oplopen van drie tot meer dan tien jaar. Met een inschrijving kunt u, als u bent ingelogd op de website van WoningNet, bij iedere woning zien wat uw slaagkans is.

Urgentie

Alleen in zeer uitzonderlijke situaties krijgt u voorrang bij de toewijzing van een woning. U kunt een urgentieverklaring krijgen als u:

  • In een noodsituatie verkeert die buiten uw eigen schuld is ontstaan
  • Bijvoorbeeld geen huis meer heeft na beëindiging van uw relatie en u alleen voor uw kinderen moet zorgen
  • Ernstig ziek bent geworden en niet meer in uw huidige woning kunt wonen
Utrecht

Voor Utrecht bepaalt Het vierde huis op grond van de regels uit de huisvestingsverordening of u urgent bent. Woont u in Utrecht en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring? Volg dan de vragen op de urgentiewijzer van Het Vierde Huis (web). U kunt via deze website ook urgentie aanvragen.

Nieuwegein

Woont u in Nieuwegein en wilt u een urgentieverklaring aanvragen? Dat kan via de website van de gemeente Nieuwegein (web). Ook kunt u een urgentieverklaring ophalen bij onze balie in het kantoor Nieuwegein  of telefonisch aanvragen via 030-880 33 00.