Gemengd wonen

Samen leven en wonen in een gemengd wooncomplex

Bij Mitros willen we dat iedereen een fijne betaalbare woonplek kan vinden. In gemengd wooncomplexen wonen huurders samen met statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang. Zij krijgen hierbij hulp en begeleiding. Gemengd wonen betekent samen leven en omkijken naar elkaar. Bewoners onderhouden contact met elkaar en organiseren samen bewonersactiviteiten. Soms vormen de huurders samen een woonvereniging.