Verzekeringen

Mitros heeft een opstalverzekering voor uw woning afgesloten. Deze verzekering dekt schade aan de woning (opstal) die bijvoorbeeld ontstaat door brand, storm en inbraak. Niet alle schade wordt door deze verzekering gedekt. Kringen in uw plafond of op de muur als gevolg van een waterlekkage zijn bijvoorbeeld voor risico van de huurder.

Inboedel

In uw huis staan vaak voor duizenden euro’s aan bezittingen: geluidsinstallatie, keukenapparaten, meubilair, televisie, maar ook kleding en boeken. Door inbraak, water of brand kunt u veel schade hebben aan uw inboedel. Daarom adviseren wij u om een inboedelverzekering af te sluiten. Deze dekt schade aan uw spullen in huis. Meer informatie leest u in onze folder over "goed verzekeren" (pdf).

Waterschade

Waterschade kan ontstaan door lekkage of doordat er een leiding in de woning springt. Wij repareren zo snel mogelijk de lekkage. Vaak is er wel sprake van zogenaamde gevolgschade, zoals plekken in plafonds of wanden. Uitgebreide inboedelverzekeringen dekken deze schade.

Mitros is alleen aansprakelijk als de schade voorzienbaar was of als we nalatig zijn geweest. Voorzienbaar betekent dat wij hadden kunnen verwachten dat de schade op korte termijn zou ontstaan en dat wij het gebrek niet hebben verholpen. Nalatig zijn we als we bijvoorbeeld niet reageren op een reparatieverzoek waardoor een lekkage langer duurt dan noodzakelijk was en er daardoor meer schade ontstaat. In de winter kunnen de leidingen kapot vriezen. De schade die hierdoor ontstaat wordt vaak niet gedekt door uw inboedelverzekering. Voorkom daarom bevriezing.

Inbraakschade

Schade aan de woning als gevolg van inbraak herstelt Mitros gratis, als u ons een kopie van de aangifte bij de politie opstuurt. Schade die de inbrekers aan de inboedel van uw woning hebben veroorzaakt, wordt gedekt door een inboedelverzekering.

Glas

De meeste inboedelverzekeringen dekken geen schade aan glas. Hier kunt u zich apart voor verzekeren. Mitros heeft een collectieve glasverzekering afgesloten die tegenwoordig standaard in elk huurcontract zit. Deze collectieve glasverzekering is goedkoop en goed. De premie wordt ieder jaar op 1 juli geïndexeerd. Al het staande glas, dat bedoeld is voor lichtdoorlating, is verzekerd. Liggend glas (bijvoorbeeld in een salontafel) en spiegels zijn uitgesloten. Als u nog geen glasverzekering heeft, dan kunt u als huurder gebruik maken van de collectieve glasverzekering. U kunt deze verzekering telefonisch bij ons aanvragen.

 
  • Deel deze pagina via