Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem

De woonruimte in de regio Utrecht wordt zo goed en zo eerlijk mogelijk verdeeld. De spelregels, die zijn vermeld in de Woningkrant Regio Utrecht worden zo strikt mogelijk gevolgd. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. U kunt dan terecht bij een onafhankelijke commissie: de Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem. Deze commissie behandelt klachten van individuele woningzoekenden over de uitvoering van de woonruimteverdeling.

Wie?

De Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem (pdf) werkt regionaal. Op dit moment nemen alle gemeenten in de regio Utrecht deel aan deze commissie. Alle woningzoekenden in deze gemeenten kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie.

Waar?

U kunt een brief sturen naar de klachtencommissie. Let op, vermeld in de brief altijd uw registratienummer van WoningNet en uw huidige (post)adres. U kunt ook gebruik maken van het formulier (pdf).

Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem regio Utrecht
postbus 158
1380 AD Weesp

Waarover WEL?

U kunt bij de commissie terecht als u een probleem heeft met de werking en uitvoering van het aanbodsysteem. U kunt daarbij denken aan de voorlichting, de behandeling van uw woonbonnen en de verantwoording van toegewezen woningen op WoningNet.

Waarover NIET?

De commissie is niet bevoegd om alle klachten te behandelen. Klachten over de volgende onderwerpen kunnen niet worden behandeld:

  • Regelgeving
  • Algemene spelregels
  • Toewijzingsvoorwaarden

Dit is vastgesteld beleid. Hiervoor kunt u terecht bij het College van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente of het Bestuur Regio Utrecht.

Samenstelling

De Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem heeft drie leden. De voorzitter is onafhankelijk. De andere leden zijn vertegenwoordigers van de woonconsumenten en de corporaties. De secretaris, die werkzaam is bij WoningNet, ondersteunt de commissie. De secretaris beslist niet mee over uw klacht.

Procedure

De Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem onderzoekt uw klacht en doet daar een uitspraak over. Wanneer de commissie u in het gelijk stelt, dan geeft zij een zwaarwegend advies. 'Zwaarwegend' wil zeggen dat de betreffende organisatie alleen in uitzonderlijke situaties kan afwijken van het advies van de commissie.

De klachten worden door de commissie schriftelijk behandeld. Het is mogelijk dat de secretaris, of een andere medewerker van WoningNet, u belt voor een toelichting. U ontvangt géén uitnodiging voor een gesprek met de commissie. Het duurt ongeveer zes weken voordat u de uitslag weet.
 

 
  • Deel deze pagina via