HuurdersNetwerkMitros

HuurdersNetwerkMitros is de stichting van en voor Utrechtse en Nieuwegeinse huurders van Mitros. Zij  behartigt de belangen van alle huurders van Mitros.

HuurdersNetwerkMitros en Mitros willen graag samenwerken. Door samen te werken weten wij beter wat de juiste dingen zijn die we moeten doen. Hiermee wordt het wonen in een woning van Mitros voor huidige en toekomstige huurders, op korte en lange termijn beter gemaakt. De basis voor het overleg staat beschreven in de Overlegwet en de samenwerkingsovereenkomst. In 2014 is deze samenwerkingsovereenkomst vernieuwd.

We zijn in gesprek over allerlei beleidsonderwerpen, bijvoorbeeld over het jaarplan, portefeuilleplan, leefbaarheidsbeleid, huurbeleid of verkoop.  Na deze gesprekken geeft het HuurdersNetwerkMitros een advies over dit onderwerp. HuurdersNetwerkMitros wil dat in haar adviezen de mening van zoveel mogelijk huurders is verwoord. Daarom nodigt zij huurders uit om mee te doen aan een werkgroep. Ook maakt zij gebruik van het huurderspanel Mitros.

Via dit panel worden huurders regelmatig om hun mening gevraagd over allerlei onderwerpen. U leest meer informatie over het huurderspanel (web) op deze pagina.

HuurdersNetwerkMitros heeft ook een eigen website en brengt een (papieren en digitale) nieuwsbrief uit.
Bent u huurder van Mitros en wilt u zich aan sluiten bij het Huurdersnetwerk Mitros? Neem dan contact met hen op info@HuurdersNetwerkMitros.nl of kijk voor meer informatie op de website van HuurdersNetwerkMitros (web).

 
  • Deel deze pagina via