Onrechtmatige bewoning

Bij onrechtmatige bewoning gaat het om het wonen zonder een geldige huisvestingsvergunning of het onderverhuren van de woning zonder toestemming van Mitros.

Woonfraude betreft alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van de woning. In het huurcontract staat, dat de huurder zijn hoofdverblijf in de woning moet hebben. Dit betekent dat u als huurder in de woning woont en niet ergens anders. Als hij de woning zonder de toestemming van Mitros aan een ander in bruikleen geeft, is er sprake van onrechtmatige bewoning.

De huurder ontvangt na het tekenen van een huurcontract een huisvestingsvergunning van de gemeente. Op deze vergunning staat wie de woning mag bewonen. Gaat u zonder de gemeente en Mitros te informeren verhuizen, dan voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor de vergunning en de verplichtingen van uw huurcontract. 

Bezwaren

Belangrijke bezwaren tegen onrechtmatige bewoning zijn:

  • de onrechtmatige bewoner dringt onterecht voor op de woningmarkt
  • de rechtmatige huurder verrijkt zich onrechtmatig door de woning voor veel meer geld door te verhuren
  • de onrechtmatige bewoners veroorzaken mogelijk overlast door overbewoning van de woning
  • Fraude is onacceptabel gedrag
Actie

Mitros wil niet dat op zo’n manier misbruik wordt gebruikt van haar woningen. Wij treden daarom actief op als wij een signaal van onrechtmatige bewoning krijgen en starten een onderzoek naar de bewoning. Wij doen dat vaak samen met de gemeente.  In het uiterste geval zullen we ons tot de rechter wenden en ontruiming van de woning eisen.

Alle kosten van deze procedure worden bij de officiële huurder in rekening gebracht. Door onrechtmatige bewoning te bestrijden, komen er woningen vrij voor mensen waar ze voor bedoeld zijn.

Woonfraude melden bij de gemeente

De gemeente Utrecht en Nieuwegein zetten zich actief in om woonfraude te bestrijden. De gemeente Utrecht kunt u bereiken via www.utrecht.nl of 030-286 48 02 en de gemeente Nieuwegein kunt u bereiken via www.nieuwegein.nl op 14 030 (let op: het zijn inderdaad slechts vijf cijfers!).

Woonfraude melden bij Mitros

Wanneer u het sterke vermoeden heeft dat er op een bepaald adres sprake is van woonfraude, kunt u dit melden bij Mitros. Wij ontvangen deze meldingen bij voorkeur schriftelijk. U kunt ook contact opnemen met Klantcontact en daar uw vermoeden, eventueel anoniem, doorgeven. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 030-880 33 00.

 
  • Deel deze pagina via

Vragen over uw huis onderverhuren