Huisbewaarder

In de huurovereenkomst staat dat u uw hoofdverblijf in de woning heeft. Maar hoe zit het als u voor uw studie of werk tijdelijk naar een andere plaats moet of misschien wel naar het buitenland? U kunt dan iemand tijdelijk in uw huis laten wonen; een huisbewaarder. In onze folder (pdf) leest u meer.

Een huisbewaarder is een persoon die, met uitdrukkelijke toestemming van Mitros en onder bepaalde voorwaarden, voor de woning zorgt en daar verblijft tijdens uw afwezigheid. De periode van huisbewaarderschap kan maximaal één jaar duren. Verlenging van deze periode is niet mogelijk.

Verplichtingen

Als huurder van de woning blijft u zelf aansprakelijk voor de huurbetaling en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden.
De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap!

Aanvraag

Uw aanvraag voor huisbewaarderschap moet minimaal één maand voor uw vertrek bij ons binnen zijn. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier huisbewaarderschap (pdf). Samen met het formulier moet u een aantal bijlagen meesturen:

  • Een verklaring van de werkgever of onderwijsinstelling waar u tijdens uw afwezigheid aan verbonden bent
  • Bij verblijf in het buitenland: een kopie van het (retour)ticket van uw reis
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huisbewaarder
  • Een machtiging voor automatische betaling van de huur
  • Daarnaast moet u een zaakwaarnemer aanwijzen. Via deze persoon kunnen wij u in noodgevallen bereiken. U kunt de zaakwaarnemer ook machtigen om uw zaken te regelen
Let bij vertrek op het volgende:
Huurtoeslag

Wanneer u huurtoeslag ontvangt, moet u uw vertrek doorgeven aan de Belastingdienst. De huurtoeslag wordt aan het einde van de maand van vertrek uit de woning stopgezet. Na terugkeer in uw woning kunt u opnieuw huurtoeslag aanvragen. Wilt u meer weten? Meer informatie leest u in onze folder over huurtoeslag (pdf).

Uitschrijving bij de gemeente

Als u langer dan acht maanden per jaar uw woning verlaat, dan moet u zich uitschrijven bij de Gemeentelijke Basisadministratie van uw woonplaats. De acht maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn. Gaat u naar het buitenland? Dan is het verstandig om u te melden bij de Nederlandse Ambassade in het land waar u naar toe gaat.

 

 
  • Deel deze pagina via

Vragen over uw huis onderverhuren