Medehuurder

Stel, u woont samen met de huurder, maar de huurder gaat weg of komt te overlijden. Mag u dan in de woning blijven wonen? Dat is niet vanzelfsprekend. Bent u medehuurder? Dan staat u wel sterker. In onze folder (pdf) over medehuurderschap leest u hier meer over.

Wanneer bent u medehuurder?
  • Bent u de echtgenoot of de geregistreerde partner van de huurder, dan bent u medehuurder. Voorwaarde is wel dat u uw hoofdverblijf heeft in de huurwoning. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst vóór of na het aangaan van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is gesloten. U heeft vanaf dat tijdstip dezelfde positie als de huurder. 
  • Heeft u samen met de huurder de huurovereenkomst ondertekend, dan bent u ook medehuurder. Samen met de huurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst. U heeft dezelfde positie als de huurder.
Wanneer kan de huur worden voortgezet door de medehuurder?

Bent u een contractuele medehuurder, echtgenoot of geregistreerd partner en de huurovereenkomst met de huurder eindigt, dan zet u de huurovereenkomst voort. Dat wil zeggen dat u in de woning kunt blijven wonen. Dit geldt ook als de huurder overlijdt.

Bent u op verzoek medehuurder geworden, dan is het niet vanzelfsprekend dat u in de woning kunt blijven. Voor u geldt nog een extra vereiste als het om een woning gaat die onder de woningwet valt en waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is. U kunt de huurovereenkomst alleen voortzetten als de gemeente een huisvestingsvergunning op uw naam verstrekt. Wij vragen deze vergunning voor u aan bij de gemeente.

Het is denkbaar dat de huurder en de medehuurder onenigheid krijgen over de vraag wie de huurovereenkomst mag voortzetten. Dit komt bijvoorbeeld voor in het geval van een scheiding. Als u er samen niet uitkomt, dan moet één van beiden een verzoek indienen bij de kantonrechter. Die bepaalt dan wie in de woning mag blijven.

Medehuurder worden

Bent u geen echtgenoot, geregistreerd partner of contractuele medehuurder? Dan kunt u onder voorwaarden medehuurder worden. Bent u medehuurder geworden, maar heeft u niet langer uw hoofdverblijf in de huurwoning, dan verliest u automatisch de status van medehuurder. U moet samen met de huurder een verzoek indienen bij Mitros.

Om de rechtspositie van medehuurder te verkrijgen, moet u aan de volgende regels voldoen:

  • U heeft tenminste gedurende twee jaren uw hoofdverblijf in de woning en u voert met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding
  • U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning
  • U heeft voldoende inkomen om aan de huurverplichtingen te voldoen, zoals de huurbetaling
    Wanneer u medehuurder wordt, dan bent u vanaf dat tijdstip naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst
Aanvragen medehuurderschap

U kunt het medehuurderschap aanvragen door het aanvraagformulier (pdf) in te vullen, samen met de huurder. Vergeet niet om de volgende bijlagen mee te sturen:

  • Kopie jaaropgave en meest recente loon- en/of uitkeringsstrook van de aanvrager
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister van de aanvrager

Als Mitros het verzoek afwijst, dan kunt u, met de huurder, aan de kantonrechter vragen of u de status van medehuurder kunt krijgen. Houdt u er wel rekening mee dat Mitros en de kantonrechter dezelfde criteria hanteren bij het beoordelen van een aanvraag voor medehuurderschap.

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wij verwijzen u naar het Burgerlijk Wetboek, met name de artikelen 266, 267 en 268 van boek 7.

Inwonende kinderen
Een kind kan in principe niet de status van medehuurder verkrijgen, omdat een ouder/kind-relatie niet wordt gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken blijft een kind namelijk niet voor altijd bij zijn ouders wonen, maar gaat hij op een bepaald moment het huis uit.

Een kind kan wel medehuurderschap aanvragen als hij aan bepaalde voorwaarden kan voldoen. Wanneer u uw ongehuwde kind (zonder meeverhuizende partner en/of kinderen) in wilt laten wonen, verlenen wij hier toestemming voor. U moet wel samen naar de Gemeente Utrecht om uw kind in te laten schrijven.
 
Wanneer u iemand anders in wilt laten wonen dan moet het aanvraagformulier inwonen (pdf) volledig worden ingevuld mét een kopie legitimatiebewijzen van zowel de huurder als de beoogde inwoner.

Samenwonen

Heeft u plannen om samen te gaan wonen met uw partner? Vul dan het aanvraagformulier samenwonen (pdf) in.

 
 
 
 
  • Deel deze pagina via

Vragen over medehuurderschap