Huisbewaarderschap

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld voor een studie of baan in het buitenland? Dan kunt u in deze periode tijdelijk iemand in uw woning laten wonen. Dit noemen we huisbewaarderschap. Hiervoor heeft u onze toestemming nodig. 
Let op: u moet 6 maanden in uw woning wonen voordat u huisbewaarderschap kunt aanvragen.

Veel gevraagd over Huisbewaarderschap

Ik ben langere tijd niet in mijn woning. Moet ik dat aan jullie laten weten?

Algemeen

Ja, het is belangrijk dat u dat aan ons laat weten. Het is wel de bedoeling dat u zelf uw hoofdverblijf in de woning heeft en houdt. Laat het volgende aan ons weten:

 • Wie kunnen wij bellen als er iets aan de hand is met uw woning? Bijvoorbeeld bij brand of lekkage.
 • Hoe lang bent u weg? Langer dan 3 maanden? Neem dan contact met ons op.
 • Wilt u tijdelijk iemand anders in uw woning laten wonen? Dan kunt u soms tijdelijke onderhuur aanvragen. U moet 6 maanden in uw woning wonen voordat u dit kunt doen. U kunt hier huisbewaarderschap aanvragen.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Algemeen

Onderhuur betekent dat de huurder de woning of een gedeelte van de woning aan iemand anders verhuurt. Dit is alleen toegestaan, na schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden. Heeft hij of zij daar geen toestemming voor? Dan kan dit voor ons een reden zijn om het huurcontract te stoppen.

Wat is een huisbewaarder?

Algemeen

Een huisbewaarder is een persoon die, met onze toestemming en onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk voor uw woning zorgt en daar verblijft als u tijdelijk weg bent. De periode van huisbewaring is minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk. 

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van huisbewaarderschap?

Algemeen

Wij stellen voorwaarden voor het aanvragen van tijdelijke onderhuur (huisbewaarderschap) en aan de huisbewaarder die u op het oog hebt. In de aanvraag voor tijdelijke onderhuur worden de voorwaarden verder toegelicht. 

U kunt hier huisbewaarderschap aanvragen.

Hoe vraag ik huisbewaarderschap aan?

Algemeen

U kunt hier huisbewaarderschap aanvragen. Vul het formulier helemaal in en upload de volgende documenten:

 • Een verklaring van uw werkgever of onderwijsinstelling waar u tijdens uw afwezigheid aan verbonden bent (indien van toepassing);
 • Een verklaring van detentie (indien van  toepassing);
 • Een kopie van uw retourticket (indien van toepassing).

Zo weet u zeker dat wij uw aanvraag kunnen behandelen. Vraag het huisbewaarderschap aan minimaal 1 maand voordat u iemand anders in de woning wilt laten wonen.

Het komt voor dat wij u vragen om uw legitimatiebewijs aan ons te tonen. U kunt uw legitimatiebewijs en dat van de huisbewaarder aan ons tonen bij de balie.

Wat zijn de verplichtingen voor de huurder bij huisbewaarderschap?

Algemeen

De huurovereenkomst tussen u en Mitros blijft in stand. U blijft als huurder zelf verantwoordelijk voor de huurbetaling en alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. Er zijn daarom een aantal regels:

 • Uw huur wordt automatisch afgeschreven
  Om te zorgen dat de huur wordt betaald, willen wij dat u de huur automatisch laat afschrijven.

 • U moet een zaakwaarnemer aanwijzen
  Via deze persoon kunnen wij u in noodgevallen bereiken. U kunt de zaakwaarnemer ook machtigen om uw zaken te regelen.

 • U tekent een voorwaardelijke huuropzegging
  Als u weer terugkeert naar uw woning is het belangrijk dat u deze voorwaardelijke huuropzegging weer op tijd intrekt. U kunt de opzegging intrekken door u bij ons op het kantoor te melden. Dit kan tot uiterlijk op de datum waarop het huisbewaarderschap eindigt.
  Trekt u de huuropzegging niet in, dan beëindigen wij automatisch uw huurovereenkomst. U levert de woning uiterlijk op de opzegdatum leeg en schoon aan ons op.

Als er tijdens uw afwezigheid sprake is van overlast of verkeerd gebruik van uw woning, dan bent u als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de huisbewaarder. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure of ontruiming. Daarnaast zijn wij gerechtigd om de huisbewaarder te sommeren de woning te verlaten bij overlast of verkeerd gebruik van de woning.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

Algemeen

U zoekt zelf de huisbewaarder van uw woning. De huisbewaarder woont tijdelijk in uw woning. Met uw spullen erin. Kies daarom iemand die u vertrouwt, die goed voor uw woning en spullen zorgt en die netjes de huur aan u betaalt.

Wanneer stopt het huisbewaarderschap?

Algemeen

We spreken met u een periode af voor het huisbewaarderschap. Die periode is minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar. Aan het eind van de afgesproken periode stopt het huisbewaarderschap. U heeft dan 2 keuzes:

 • De voorwaardelijke huuropzegging wordt definitief. Wij maken afspraken met u over de oplevering
 • Of u gaat zelf weer in de woning wonen.

U laat ons 1 maand voor het eind weten wat u wilt doen. De opzegtermijn voor het beëindigen van uw huurcontract is minimaal 1 maand. Neemt u dan contact met ons op. 

Als u weer terugkeert naar uw woning is het belangrijk dat u de voorwaardelijke huuropzegging op tijd intrekt. U kunt de opzegging intrekken door u bij ons op het kantoor te melden. Dit kan tot uiterlijk op de datum waarop het huisbewaarderschap eindigt. Wij schrijven de huisbewaarder dan uit bij ons en hij/zij moet de woning verlaten. Wij kunnen de huisbewaarder niet uitschrijven bij de gemeente. Dat moet hij of zij zelf doen.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met een huisbewaarder?

Algemeen

U zorgt als huurder zelf dat de problemen ophouden. U bent als huurder verantwoordelijk hiervoor. Blijft de huisbewaarder overlast veroorzaken? Dan kan Mitros besluiten om het huisbewaarderschap te beëindigen.

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

Algemeen

Ja, dat mag. We spreken huisbewaarderschap met u af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten? Dan mag u een andere huisbewaarder voorstellen voor de periode die nog over is. Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij bepalen dan of we akkoord gaan met de nieuwe huisbewaarder.

Moet de huisbewaarder zich inschrijven op het adres waar ik huurder van ben?

Algemeen

Ja, de huisbewaarder moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. U als huurder informeert de Belastingdienst over het huisbewaarderschap. Het kan zijn dat u minder of geen huurtoeslag krijgt tijdens het huisbewaarderschap. U kunt dit nakijken op de website van de website van de Belastingdienst.

De huisbewaarder kan de adreswijziging digitaal doorgeven via het gemeenteloket:

Kan ik de huur opzeggen als er nog een huisbewaarder in mijn woning woont?

Algemeen

U kunt de huur gewoon opzeggen. U heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. U geeft dit zelf door aan de huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen als u de huur opzegt. U zorgt er ook zelf voor dat de huisbewaarder de woning verlaat.

Mag de huisbewaarder mijn woning overnemen als ik niet terugkeer naar de woning?

Algemeen

Nee, dat mag niet. Wij gaan geen huurovereenkomst aan met de huisbewaarder. De huisbewaarder heeft geen recht op de woning of op vervangende woonruimte na het stoppen van het huisbewaarderschap. Als de periode van huisbewaarderschap is gestopt, moet u er zelf voor zorgen dat de huisbewaarder de woning verlaat. U moet dan weer uw hoofdverblijf in de woning hebben en ook houden. 

Heeft huisbewaarderschap invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Het kan zo zijn dat de u door het huisbewaarderschap minder of geen huurtoeslag krijgt. U moet het huisbewaarderschap namelijk melden bij de Belastingdienst. En de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over huurtoeslag bij huisbewaarderschap. U kunt de Belastingdienst ook bereiken via 0800 - 05 43 (gratis).

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat met ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons