Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Medehuurderschap

Als u als huurder samenwoont is het goed om eens na te denken over de rechten van uw partner of medebewoner. Staat u samen op het contract? Wat gebeurt er als u of uw partner of medebewoner de woning verlaat? Hebben inwonende kinderen recht op de woning? Hieronder leggen we uit wanneer u medehuurder bent. Ook leggen we uit wat dan uw rechten en plichten zijn. 

Vraag en antwoord

Ik ben geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Kan ik medehuurder worden?

Bent u geen echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder?
Dan kunt u medehuurderschap aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft minimaal 2 jaar in de woning uw hoofdverblijf gehad;
  • u heeft met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding;
  • u heeft voldoende inkomen om mee te kunnen betalen aan de huur;
  • het medehuurderschap wordt niet aangevraagd om u tot hoofdhuurder te maken.

Kan ik als medehuurder het huurcontract voortzetten als mijn partner vertrekt?

Dat hangt af van het soort medehuurderschap. 

Kan mijn kind medehuurder worden?

Nee, een kind kan geen medehuurder worden. 

Mag ik als medehuurder in de woning blijven als mijn partner komt te overlijden?

Bent u medehuurder van rechtswege door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan zet u in geval van overlijden van de huurder de huurovereenkomst als huurder voort als u aan alle vereisten voldoet. Daarnaast moet u ook in aanmerking komen voor een huisvestingsvergunning.

Bent u geen medehuurder, maar hebt u wel uw hoofdverblijf in de woning en had u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder?
Neem dan contact met ons op.

Bent u geen medehuurder, hebt u niet uw hoofdverblijf in de woning gehad of een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de overleden huurder gehad?
Dan moet u de woning verlaten na het overlijden van de huurder. U mag de huurovereenkomst niet voortzetten.  

Mijn partner en ik zijn geregistreerd partners of getrouwd. Is mijn partner dan medehuurder?

Uw partner is alleen medehuurder als:

  • u allebei ingeschreven staat bij de gemeente;
  • u allebei het hoofdverblijf heeft in de woning. Dat betekent dat u het grootste deel van het jaar in de woning woont;
  • u ons op de hoogte brengt van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Sluit u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap als u al huurder bij ons bent?
En wilt u uw partner registreren als medehuurder? Dan kunt u hier uw aanvraag voor medehuurderschap invullen.

Wanneer ben ik medehuurder?

Medehuurder van rechtswege

U bent automatisch medehuurder als u echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder. Dit noemen we 'medehuurder van rechtswege'. Een voorwaarde is dat u uw hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Het maakt niet uit of de huurovereenkomst voor of na het aangaan van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan. 

In de periode dat u medehuurder bent, bent u samen met de huurder verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Als een van u niet langer het hoofdverblijf in de woning heeft, eindigt het medehuurderschap automatisch (van rechtswege). 

Contractueel (mede)huurder

Staat u beiden als huurder op het contract? Dan bent u contractueel (mede)huurder. Dit heet ook wel samenhuurder. Samenhuurders hebben ieder alle rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst. De (samen)huur eindigt niet als een van u de woning verlaat. Er moet altijd een huuropzegging worden gedaan. 

Wij gaan scheiden. Hoe wordt bepaald wie er in de woning achterblijft?

Bij echtscheiding bepaalt de rechter wie de huurder van de woning zal zijn: de huurder of de medehuurder (van rechtswege). Wij kunnen het contract pas wijzigen als de definitieve beschikking van de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente. 

Vertaal deze pagina