Asbest

Als asbest een gevaar is voor de gezondheid, dan laten wij het direct weghalen. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Vroeger werd het veel gebruikt in woningen, omdat het goed isoleert. Sinds 1994 is asbest verboden te gebruiken bij het bouwen van nieuwe woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een materiaal dat in sommige woningen is toegepast tot het jaar 1993. Bijvoorbeeld in rioleringen, vensterbanken, in de lijmlaag van vloertegels of in golfplaten op een schuurtje. Sinds 1993 mag bij het bouwen van woningen asbest niet meer worden toegepast. Het veel en vaak inademen van asbestvezels brengt gezondheidsrisico's met zich mee. U kunt asbest nog tegenkomen in uw woning als uw woning is gebouwd voor 1993. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Algemeen

In het asbestbeleid staat hoe Mitros op een veilige manier omgaat met asbest dat voorkomt in de woningen, zodat er veilig gewoond en gewerkt kan worden.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Algemeen

Asbest kan alleen voorkomen in woningen die gebouwd zijn vóór 1 juli 1993. Sinds deze datum mag asbest niet meer worden toegepast in Nederland. Veel voorkomende toepassingen van asbest zijn: vensterbanken, golfplaten, lijmlagen van vloertegels of riolerings- en ontluchtingsbuizen. Asbest kan gevaarlijk zijn als het beschadigd is. Neem bij beschadiging van asbest direct contact met ons op. 

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Twijfelt u of er ergens asbest in zit? Neem contact met ons op. Als het nodig is komt iemand van Mitros bij u langs om te kijken of het om materiaal gaat waar asbest in zit. Vervolgens kunnen we bepalen of de asbest verwijderd moet worden.

Haal asbest nooit zelf weg en bewerk het niet
Zaag, schuur of breek asbest niet. Boor ook geen gaten in asbest. Er kunnen dan asbestvezels losraken. Dat is gevaarlijk voor uw gezondheid.

Wat moet ik doen als asbest is beschadigd?

Algemeen

Neem direct contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen. Als asbest beschadigd is, kunnen er asbestvezels loslaten. Deze vezels kunt u inademen. U mag daarom niet in asbest zagen, boren of breken. Als er lang veel asbestvezels worden ingeademd, kan dit schadelijk zijn voor uw gezondheid. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

  • Chat ons

    Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

  • WhatsApp

    Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

    Whatsapp ons