Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Zelf klussen in uw woning

U kunt uw woning zelf aanpassen. Zodat het helemaal past bij uw wensen. De aanpassingen noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Wilt u een aanpassing doen? Meld dat dan aan ons. Voor grote aanpassingen heeft u onze toestemming nodig. 

Vraag en antwoord

Heb ik toestemming nodig om zelf aanpassingen in mijn woning te doen?

Soms hebt u toestemming nodig om een aanpassing te doen in uw woning. Dit gaat vaak om grotere aanpassingen. Deze eisen stellen we om uw veiligheid en die van uw buren voorop te stellen. En om overlast naar omwonenden tegen te gaan. Per aanpassing kunnen de eisen verschillen. Informeer dus goed naar de eisen voordat u de aanpassing doet. Als u de woning in de toekomst verlaat, beoordelen wij of de aanpassing mag achterblijven in de woning of dat u de aanpassing moet verwijderen.

Voor kleinere aanpassingen hoeft u geen toestemming aan te vragen.

Voorbeelden van aanpassingen waar u toestemming voor moet aanvragen:

 • Vloerafwerking (het leggen van parket, laminaat of plavuizen)
 • Wandafwerking  (aanbrengen van granol, stucwerk of tegelwerk)
 • Plafond (aanbrengen van gipsplaten)
 • Keukeninrichting (plaatsen van een niet-standaard keukenblok of aanrecht)
 • Het aanbrengen van een aanbouw of uitbouw
 • Het plaatsen van een overkapping
 • Het zelf bouwen van een schutting of erfafscheiding die afwijkt van de standaard.
 • Het plaatsen van zonnepanelen.

U kunt hier een aanvraag voor aanpassingen in uw woning of garage indienen.

Ik heb geen trap naar de zolder. Kan ik een trap krijgen?

Hebt u nog geen trap naar de zolder, maar wilt u er wel een? Dan kunt u zelf een trap (laten) plaatsen. U moet hiervoor wel toestemming vragen aan Mitros. U kunt hier uw aanvraag voor aanpassingen in uw woning of garage indienen.

Hebt u wel een trap naar zolder, maar is de trap stuk of niet meer veilig? Dan kunt u hier een reparatieverzoek melden.

Ik heb toestemming gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Waar moet ik aan denken?

Als u van ons toestemming hebt gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Het dak moet geschikt zijn voor zonnepanelen. U kunt dit navragen bij Mitros.
 • U hebt bij de gemeente nagevraagd of er een bouwvergunning nodig is.
 • U hebt schriftelijk akkoord ontvangen van netbeheerder Stedin, waarin staat dat de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het terugleveren van stroom aan het net. Is de installatie niet geschikt? Dan moet u de aanpassing zelf regelen en betalen.
 • U hebt een uitvoeringsplan voorgelegd aan Mitros, met daarin:
  a. Een tekening met het dakoppervlak en de situering van de zonnepanelen (schaal 1:1000).
  b. Een beschrijving of tekening van de doorvoeringen en afdichtingen.
  c. Eventuele veranderingen aan de elektrische installatie.
  d. In geval van een VvE: toestemming van de VvE.
 • De zonnepanelen mogen alleen op uw eigen dak geplaatst worden.
 • De bekabeling van de omvormer naar een aansluitpunt van de elektrische installatie gaat niet door de algemene ruimte van uw woongebouw of door de meterkast van een andere bewoner.
 • De doorvoer van de bekabeling mag geen schade veroorzaken.
 • De opstelplaats moet veilig te bereiken zijn. Opstelplaatsen die alleen met een hoogwerker te bereiken zijn worden niet toegestaan (Arbo).
 • De elektrische installatie moet geschikt zijn voor het aansluiten van het systeem. Als er een extra groep nodig is dan moet deze door een erkend installateur worden aangelegd. Alleen als u nog een draaistoppen-installatie heeft, wordt de groepenkast kosteloos vervangen door Mitros. Inclusief de extra groep.
 • Bij het eindigen van uw huurovereenkomst moet de installatie door u verwijderd worden. Mitros geeft geen vergoeding en neemt de installatie niet over. Eventueel kan de installatie worden overgenomen door de nieuwe huurder.
 • U moet een aparte verzekering afsluiten voor uw zonnepanelen tegen schade aan derden, waaronder Mitros. Verder is het verstandig de kwaliteit van de installatie zelf te verzekeren.
 • Mitros kan u vragen of u de zonnepanelen tijdelijk of definitief verwijderd als er werkzaamheden aan het dak moeten worden uitgevoerd. Wij zullen u op tijd op de hoogte stellen.
 • De zonnepanelen en omvormer mogen geen overlast veroorzaken. Als omwonenden klachten melden over overlast (te beoordelen door Mitros of VvE), moet u de installatie weer verwijderen.
 • De kosten voor het (tijdelijk) verwijderen en het herstellen van doorvoeren en de elektrische installatie zijn voor uw eigen rekening.
 • Het onderhoud aan de installatie en aan alle aangebrachte wijzigingen is voor uw eigen rekening.
 • Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb geen toestemming gevraagd. Wat kan ik doen?

U kunt dit achteraf nog aan ons doorgeven. Neem contact met ons op. Een bericht met foto en een toelichting van de wijziging die u heeft gedaan zijn voldoende.

Ik wil een andere keuken plaatsen. Waar moet ik aan denken?

In een woning van Mitros zit meestal een standaard keukenblok. Of een keuken die u hebt overgenomen van de vorige huurder. Wilt u een eigen keuken plaatsen? Dan moet u ons dit laten weten. Hier kunt u een aanvraag voor aanpassingen in uw woning of garage indienen.

Ik wil een harde vloerafwerking in mijn woning leggen. Mag dat?

Bij sommige gebouwen mag dat niet. Deze gebouwen zijn gebouwd in een tijd waarin iedereen zachte vloerbedekking had en gordijnen ophing. De woningen in deze gebouwen zijn zo gehorig dat er geluidsoverlast voor de buren ontstaat als er harde vloerafwerking wordt gelegd. In deze gebouwen zijn nieuwe huurders verplicht om zachte vloerafwerking neer te leggen.

Bij de volgende gebouwen mag geen harde vloerafwerking gelegd worden:

 • Nolenslaan
 • Goeman Borgesiuslaan
 • Troelstralaan
 • Lodewijk Napoleonplantsoen en omgeving
 • Huijgenstraat
 • Da Costakade
 • P.C. Hooftstraat

Bij deze gebouwen wordt bij het tekenen van het huurcontract een 'verklaring verplichte zachte vloerbedekking' getekend.

Gestapelde woningen in andere buurten kunnen ook gehorig zijn. U mag er wel harde vloerafwerking leggen. Hier leest u aan welke voorwaarden harde vloerafwerking moet voldoen.

Ik wil een sleutelkluisje ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

U mag een sleutelkluisje ophangen. Mitros plaatst deze niet.

Ik huur een eengezinswoning
U heeft geen toestemming nodig om het sleutelkluisje op te hangen. Wel zijn wij graag op de hoogte. U kunt telefonisch via 030 - 880 33 00 of via het contactformulier laten weten dat u een sleutelkluisje ophangt.

Ik woon in een flat
Neem contact op met uw buurtbeheerder. Uw buurtbeheerder overlegt met u waar u het kluisje het best kunt hangen. 

Ik wil zonnepanelen plaatsen. Mag dat?

Als u zonnepanelen wil plaatsen, hebt u hiervoor toestemming nodig van Mitros.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • U schaft de zonnepanelen zelf aan. Voor het plaatsen van de panelen heeft u toestemming nodig van Mitros. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden. U ontvangt de voorwaarden na uw aanvraag.
 • Mitros koopt en plaatst de zonnepanelen voor u. U betaalt een bijdrage aan Mitros in de servicekosten van uw huur. Dit bedrag is € 2,- per zonnepaneel per maand (tarief 2018).
  Deze regeling geldt alleen voor woningen die geschikt zijn voor zonnepanelen én waar een project aan de gang is. Als uw woning binnen zo'n project valt, krijgt u bericht van ons. Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of en wanneer uw woning in een project in aanmerking komt voor zonnepanelen. 

Wilt u direct toestemming vragen? U kunt hier uw aanvraag voor aanpassingen in uw woning of garage indienen.

Kan ik een extra groep krijgen in de meterkast?

Heeft u minder dan 4 groepen in de groepenkast? Dan kunt u contact met ons opnemen voor het bijplaatsen van een extra groep. Is uitbreiding niet mogelijk, dan wordt de groepenkast vervangen tot de standaard basiskwaliteit (4 groepen met aardlekschakelaar). De kosten voor uitbreiding of vervanging zijn voor Mitros.

Hebt u een groepenkast die voldoet aan de basiskwaliteit (4 groepen), maar wilt u meer groepen? Dan moet u zelf een electricien inschakelen. De kosten voor het bijplaatsen van een groep betaalt u dan zelf. Wij willen wel graag weten wanneer u een groep bij laat plaatsen. Voor toestemming kunt u een aanvraag voor aanpassingen in uw woning of garage indienen.

Krijg ik een vergoeding voor aanpassingen die ik heb gedaan in de woning als ik verhuis?

Het kan zijn dat u zelf aanpassingen hebt gedaan aan de woning. In sommige gevallen geeft Mitros u een vergoeding voor de aanpassing. Of dat gebeurt hangt af van het soort aanpassing dat u hebt gedaan, de ouderdom en de kwaliteit van de aanpassing. Als u de huur van uw woning opzegt, vindt er een afspraak plaats met een vastgoedbeheerder. De vastgoedbeheerder bepaalt tijdens deze afspraak of Mitros de aanpassing overneemt en of u een vergoeding krijgt.

Mag ik harde vloerafwerking laten liggen als ik verhuis?

Als u verhuist, moet u de vloerafwerking verwijderen.

De vloer mag in de woning blijven als:

 • De nieuwe huurder de vloer wil overnemen. De nieuwe huurder en u tekenen samen een overnameformulier waarop dit is vastgelegd
 • U het TNO/TüV-certificaat en de aankoopbonnen overdraagt aan de nieuwe huurder

Let op: Mitros kan u niet beloven dat er een nieuwe huurder is voordat u de woning verlaat. In dat geval moet u de vloerafwerking helaas verwijderen.

Mag ik zelf een andere thermostaat plaatsen?

Ja, dat mag. Bewaar wel de oude thermostaat. Zodat u deze kunt terugplaatsen als u verhuist.

Mag ik zelf rookmelders plaatsen in mijn woning?

Ja, dat mag. U hoeft geen toestemming te vragen. U koopt een rookmelder bij een bouwmarkt. U mag deze zelf plaatsen.

Onder welke voorwaarden nemen jullie een aanpassing over?

Wij nemen een aanpassing over als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de aanpassing bij ons aangevraagd. Wij hebben deze goedgekeurd.
 • De aanpassing is vakkundig uitgevoerd en is in goede staat.
 • De aanpassing heeft geen brandgevaarlijke materialen.
 • Een aanpassing aan de installatie van gas of elektra is gedaan door een erkende installateur. U kunt dit laten zien.
 • Gaat het om een verbouwing? Dan moet deze voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.
 • Wij kunnen de woning met de aanpassing nog steeds goed verhuren. De woning is daardoor niet minder waard geworden.

Repareren jullie de aanpassingen die ik zelf in mijn woning gedaan heb?

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen. U betaalt ook voor de reparatie of vervanging van de aanpassing. 

Vertaal deze pagina