Bedrijfsruimtes

Wij verhuren ook bedrijfsruimtes. Wilt u ons aanbod zien? Kijk dan hier voor ons aanbod.

Veel gevraagd over Bedrijfsruimtes

Wat is jullie uitgangspunt bij het huren van bedrijfsruimten?

Algemeen

Wij verhuren onze bedrijfsruimten graag aan ondernemers die bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt. Onze uitgangspunten daarbij zijn aanspreekbaarheid, verbondenheid en gezond verstand.

Mag ik een garage gebruiken als bedrijfsruimte?

Algemeen

Nee, dat mag niet. U mag een garage alleen gebruiken voor het stallen van een voertuig en voor opslag (niet voor een bedrijf). Wilt u een bedrijfsruimte huren? Stuurt u ons dan een e-mail via ondersteuningvzv@mitros.nl.

Mag ik een bedrijf beginnen in mijn woning?

Algemeen

Mitros geeft alleen toestemming als de bedrijfsmatige activiteiten niet de belangen van Mitros of van de omwonenden schenden. Voorwaarde is in ieder geval ook dat de huurder voldoet aan de regels van de Gemeente.

We kennen een aantal bedrijfsmatige activiteiten die huurders in de sociale huurwoning willen ontplooien of die we aantreffen in een woning.  Afhankelijk van de sector wordt wel of niet toestemming gegeven.

Bij toestemming moet ook voldaan worden aan een aantal voorwaarden. 

Sector 1: opvang van kinderen of huisdieren
Mitros geeft geen toestemming voor het uitvoeren van een gastouderopvang in de woning of opvang van huisdieren

Sector 2: Kapper/nagelstyliste/pedicure (ofwel verzorgende beroepen) en administratief werk Mitros geeft toestemming voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in uw (huur) woning onder de volgende voorwaarden:

Voorwaarden

 • Huurder voert de werkzaamheden (uitsluitend) zelf uit;
 • Huurder overhandigt de inschrijving in de Kamer van Koophandel en het bedrijfsplan;
 • Huurder gebruikt de woning primair en voor het overgrote deel zelf als woonruimte en huurder heeft haar hoofdverblijf in die woning;
 • Als huurder verbouwingen en/of aanpassingen in de woonruimte wil doen in verband met de uit te voeren werkzaamheden waar toestemming voor is verleend dan dient hij daarvoor een aanvraag in bij Mitros. Mitros toetst dit verzoek aan haar (ZAV)beleid.  
 • Huurder en de klanten veroorzaken geen overlast aan omwonenden; in het geval Mitros meldingen van hinder of overlast ontvangt, wordt de toestemming direct ingetrokken en staakt huurder direct de werkzaamheden;
 • Huurder draagt er zorg voor dat er te allen tijde een veilige (werk)omgeving is. Er worden bv. geen (grote) hoeveelheden brandbare stoffen in de woning worden opgeslagen;
 • Huurder voert de werkzaamheden uit tussen 8.00 – 21.00 uur
 • Huurder mag geen reclame-uitingen o.i.d. op of aan het gehuurde aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een bord, sticker, plaatje of iets dergelijks;
 • Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het voldoen en blijven voldoen aan eventuele wettelijke en/of gemeentelijke regels/eisen die gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan huis; Mitros aanvaardt hierin geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid;
 • Mitros mag te allen tijde controleren of huurder aan de gestelde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld door middel van een inspectie in of bij de woning; huurder verleent daaraan alle nodige medewerking;
 • Bij het niet of niet goed nakomen van bovenstaande voorwaarden trekt Mitros de toestemming met onmiddellijke ingang in en dient huurder de werkzaamheden direct te staken. 
 • Huurder dient schriftelijk een verzoek in te dienen.

Sector 3: Prostitutie
Hiervoor wordt nooit toestemming gegeven.

Sector 4: Airb&b en andere soortgelijke verhuringen
Mitros geeft hiervoor nooit toestemming.

Ik huur een bedrijfsruimte. Hoe zeg ik de huur op?

Algemeen

Neemt u contact met ons op. Wij bespreken samen met u de stappen die horen bij het opzeggen van de huur van een bedrijfsruimte.
Deze verschillen soms per huurcontract.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons