Een woning passend toewijzen

Woningcorporaties moeten zich richten op bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Dat staat in de Woningwet. De rijksoverheid heeft daarom regels opgesteld over het toewijzen van sociale huurwoningen naar inkomen.

Veel gevraagd over Een woning passend toewijzen

Hoe kan ik een sociale huurwoning in Utrecht en Nieuwegein huren?

Algemeen

De kandidaat met de langste inschrijfduur op de website van WoningNet krijgt als 1e de kans om een sociale huurwoning te huren. Dus hoe langer u ingeschreven staat, hoe groter de kans is dat u een sociale huurwoning krijgt. Op de website van WoningNet vindt u ook het actuele aanbod.

Voorrang op een woning
Mensen met een laag inkomen krijgen voorrang bij woningen met een lage huur. En er zijn nog meer uitzonderingen. Dat zijn de zogenaamde 'urgenten'. Deze mensen mogen om verschillende redenen met voorrang reageren op bepaalde woningen. Urgenties worden niet door Mitros verstrekt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Urgentiewijzer.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

U kunt niet elke woning huren. Bij passend toewijzen kijken wij naar uw inkomen en naar de grootte van uw gezin.

  • Bij het inkomen gaan wij uit van het inkomen van alle personen die met u mee verhuizen. Kinderen tellen wij niet mee. Wij noemen dit uw verzamelinkomen.
  • Bij de grootte van uw gezin kijken wij ook naar alle personen die met u mee verhuizen. Kinderen tellen wij daar wel mee. Wij noemen dit uw huishouden. Broers, zussen, neven en nichten rekenen wij niet onder uw huishouden. Met hen vormt u geen duurzaam huishouden. Dat wil zeggen dat u met hen de komende jaren niet alle lusten en lasten zult delen.

Meer informatie vindt u op de de website van Woningnet.

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Algemeen

U ziet op de website van WoningNet alleen de woningen waarop u mag reageren. Wij kijken naar uw verzamelinkomen. En passen uw zoekopdracht hierop aan.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Heeft u een laag inkomen?
Dan worden op WoningNet alleen de woningen met een huur tot € 633,25 (prijspeil 2022) aan u getoond. Hierop kunt u reageren. Als u nummer 1 staat, dan controleren wij het inkomen van de personen die gaan meeverhuizen. Inwonende kinderen hoeven hun inkomen niet aan te tonen. 

Passend toewijzen is een maatregel van de Rijksoverheid. Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen.

Wat is streefhuur?

Algemeen

Met streefhuur bepalen we de huur voor een nieuwe huurder. Dit doen we op basis van het huurbeleid.

Ik huur al een woning van jullie. Wat zijn de gevolgen van passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Voor u verandert er niets. Gaat u op zoek naar een nieuwe woning? Dan krijgt u wel te maken met passend toewijzen. 

Ik heb een eigen bedrijf en moet inkomensgegevens aanleveren voor mijn nieuwe woning. Wat moet ik aanleveren?

Algemeen

Voor de beoordeling van uw inkomen hebben wij een Winst- en Verliesrekening nodig van het afgelopen jaar of een prognose voor het komende jaar. Dit overzicht moet lijken op bijgaand voorbeeld. We hebben ook een uitreksel nodig van de KvK.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

  • Chat ons

    Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

  • WhatsApp

    Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

    WhatsApp ons