Huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag

Huurders die relatief te duur wonen, komen mogelijk in aanmerking voor een maatwerkregeling. Huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag is zo'n maatwerkregeling. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een situatie waarin u ons kunt vragen om huuraanpassing:

Huurder Jamila:

 • woont alleen in een Mitroswoning
 • bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd
 • heeft een bruto huishoudinkomen van € 21.000,- per jaar
 • betaalt € 775,- huur per maand. De huur bestaat uit een kale huur van € 750,- en € 25,- aan subsidiale servicekosten.

Subsidiabele kosten zijn kosten die u mag meetellen in het berekenen van huurtoeslag bij de Belastingdienst.

De rekenhuur die Jamila betaalt is € 775,-. Ze woont eigenlijk te duur op basis van haar inkomen. De rekenhuur is hoger dan de huurtoeslaggrens van € 763,47. Jamila dient een aanvraag in bij Mitros. Als alle gegevens zijn gecontroleerd en goedgekeurd, verlaagt Mitros de rekenhuur tot € 1,- onder de huurtoeslaggrens (€ 763,47 min € 1,- ). Als Jamila nog geen huurtoeslag ontvangt, kan zij nu huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 

Hieronder leest u of u in aanmerking komt voor huuraanpassing en welke documenten u nodig heeft voor uw aanvraag. 

Veel gevraagd over Huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik iets doorgeven aan de Belastingdienst als mijn huur wordt verlaagd?

Algemeen

Ja, als de huurprijs wijzigt moet u dat doorgeven. Geef uw nieuwe huur en uw gewijzigde inkomen online door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. Lukt het online niet om dit te regelen? Bel dan naar de Belastingtelefoon 0800 - 05 43 (gratis).

Kom ik in aanmerking voor huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag?

Algemeen

Om in aanmerking te komen voor huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag, worden een aantal voorwaarden gesteld:

 • Het huurcontract staat op uw naam. 
 • U huurt een sociale huurwoning.
 • U huurt een zelfstandige huurwoning. Dit is een huis met een eigen voordeur, eigen keuken en toilet. 
 • U betaalt een rekenhuur van € 763,47 (prijspeil 2022) of hoger.
  Dit rekenhuur bestaat uit de kale huurprijs plus de servicekosten die u mag opgeven voor huurtoeslag. 
 • Het inkomen van u en alle andere bewoners van 18 jaar of ouder is lager dan of gelijk aan de Inkomensgrenzen huuraanpassing. Dit is minimaal zes maanden zo.

Er is een uitzondering op bovenstaande voorwaarden:
De termijn van zes maanden geldt niet bij één van onderstaande situaties: 

 • Iemand een inkomen had en net is overleden
 • Iemand AOW krijgt

Is bovenstaande op u van toepassing? Dan kunt u hier een aanvraag indienen voor huuraanpassing.

Mijn huur wordt hoger dan de huurtoeslaggrens. Mag dat?

Algemeen

Uw huur mag hoger worden dan de huurtoeslaggrens
Deze grens geeft alleen aan tot welke huurprijs u huurtoeslag kunt aanvragen. De puntentelling van uw woning geeft aan wat uw huur maximaal mag zijn. Dit is ook het maximale bedrag waarover u huurtoeslag ontvangt. Als uw huurprijs hoger is dan € 763,47, dan ontvangt u geen huurtoeslag over het bedrag dat boven deze grens komt. Alles boven dit bedrag is niet-gesubsidieerd.

Ontvangt u al huurtoeslag?
Als u al huurtoeslag ontvangt en de huur wordt na een huurverhoging hoger dan € 763,47, dan blijft u uw recht op huurtoeslag behouden. Ook woont u volgens uw huurcontract nog in een sociale huurwoning. Dit verandert niet door de jaarlijkse huurverhoging.

Kunt u geen huurtoeslag aanvragen omdat uw huur te hoog is?
Als u geen huurtoeslag kunt aanvragen omdat uw huur te hoog is, dan kunt u bij ons hier een aanvraag indienen voor huuraanpassing.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanvraag huuraanpassing voor huurtoeslag?

Algemeen

Als u een aanvraag huuraanpassing voor huurtoeslag wilt doen, dan moet u de volgende documenten meesturen:

 • een verzekeringsbericht van MijnUWV, waarop uw loon- en of uitkeringsgegevens staan van ten minste de afgelopen 6 maanden. Klik hier om te lezen hoe u een verzekeringsbericht opvraagt.
 • een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente, waarop het aantal personen die op het adres wonen staat.

Let op: woont u met meerdere personen van 18 jaar of ouder in uw woning? Dan moet u bovenstaande documenten van alle personen van 18 jaar of ouder toevoegen aan uw aanvraag.

U heeft uw DigiD nodig. Houd uw DigiD bij de hand
Dan kunt u de documenten opvragen bij MijnUWV en via de website van gemeente Utrecht of Nieuwegein.
Voordat u een aanvraag indient, is het handig eerst de documenten op te slaan op uw mobiele telefoon, desktop/laptop of tablet. Zo zijn ze makkelijk toe te voegen aan uw aanvraag huuraanpassing voor huurtoeslag. 

Wanneer krijg ik antwoord op mijn aanvraag huuraanpassing?

Algemeen

Is uw aanvraag compleet ingediend?
Dan krijgt binnen 14 dagen een reactie van ons. In onze reactie leest u of wij uw aanvraag goedkeuren of afwijzen. Of dat wij meer informatie van u nodig hebben.

Is uw aanvraag goedgekeurd?
Dan leest u in onze reactie ook de datum waarop de nieuwe huurprijs ingaat. 

Ik wil documenten opsturen voor mijn aanvraag huuraanpassing voor het aanvragen van huurtoeslag. Hoe kan ik dat doen?

Algemeen

U krijgt een e-mail waarin wij u vertellen welke documenten wij nog van u nodig hebben. In de e-mail staat een link naar uw aanvraag in Mijn Mitros. In het overzicht van uw aanvraag ziet u een knop ''aanvullende gegevens opsturen''. Via de knop kunt u documenten toevoegen en aan ons opsturen. 

Let op: u kunt documenten niet aan de balie inleveren of per e-mail opsturen. Behalve als hierover afspraken zijn gemaakt met een van onze medewerkers. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat met ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons