Inkomensgegevens

We verhuren 92,5% van onze woningen aan mensen met een inkomen van € 40.765,- en of lager (meerpersoonshuishoudens). Dat moet van de overheid.

Daarom kijken we naar uw inkomen om te bepalen of u een bepaalde woning mag huren.
We mogen maximaal 7,5% van onze woningen vrij verhuren. Daarbij geven we mensen die snel een woning nodig hebben voorrang. Daar hebt u wel een urgentieverklaring voor nodig.

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Wat is het verzamelinkomen?

Algemeen

Het verzamelinkomen is het inkomen van iedereen die met u mee verhuist. Het inkomen van uw kinderen telt niet mee. Uw verzamelinkomen staat op uw inkomensverklaring of op de definitieve aanslag van de Belastingdienst. U vindt meer informatie op de website van WoningNet.

Mijn inkomen is hoger dan toen ik in de woning kwam wonen. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, dat mag. Dit heeft geen gevolgen voor uw woonsituatie. Gaat u in de toekomst verhuizen? Dan heeft uw inkomen wel invloed op een nieuwe woning. Als u nu in een grote woning woont en u wilt verhuizen naar een kleinere woning, neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om te verhuizen. Dan hoeft een te hoog inkomen misschien geen probleem te zijn.

 

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning hoort?

Algemeen

U ziet op de website van WoningNet alleen de woningen waarop u mag reageren. Wij kijken naar uw verzamelinkomen. En passen uw zoekopdracht hierop aan.

Welke inkomenseisen worden gesteld bij woningruil?

Algemeen

Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, bekijken we of uw inkomen past bij de nieuwe huurprijs van de woning waar u naartoe wilt verhuizen. Of uw inkomen passend is, kunt u lezen op website van WoningNet.

Er is een aantal regels voor uw inkomen bij woningruil:

- Wanneer het verzamelinkomen van u of uw ruilpartner te laag is om de nieuwe woning te huren, zal de aanvraag worden afgewezen.
-Als het verzamelinkomen van zowel u als van uw ruilpartner meer is dan € 40.765,- (prijspeil 2022), zal uw aanvraag worden afgewezen.
- Wanneer het verzamelinkomen van een van beide ruilpartners hoger is dan € 40.765,-, maar u beiden door de woningruil naar een passende woning verhuizen, wordt uw aanvraag wel in behandeling genomen.
-Als het verzamelinkomen hoger is dan € 40.765,-, dan wordt de netto huurprijs verhoogd tot maximaal € 763,47.

Overweegt u een aanvraag in te dienen en wilt u weten waaraan uw ruilpartner en u moeten voldoen? Heeftt u andere vragen over woningruil? Dan kunt u een mail sturen naar .

Ik heb een signalering op mijn registratie bij WoningNet. Wat betekent dit?

Algemeen

Door de signalering kunt u geen woningen meer bekijken op de website van WoningNet. Als u een signalering op uw registratie heeft, dan heeft u hier bericht van gehad.

Voor vragen kunt u terecht bij de woningcorporatie waar u gehuurd heeft. (Eén van) de vorige verhuurder(s) heeft de signalering doorgegeven aan WoningNet.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Algemeen

Dat hangt af van het aantal verhuizende personen en het verzamelinkomen. U vindt een inkomenstabel op de website van Woningnet.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Algemeen

Wij hebben gegevens nodig van u én alle personen boven de 18 jaar (behalve inwonende kinderen) die met u meeverhuizen. Wij hebben per persoon één van onderstaande documenten van de Belastingdienst nodig. Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn:

 • een inkomensverklaring over het jaar 2020 of 2021, of;
 • een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2020 of 2021, of;
 • een definitieve beschikking Toeslagen over het jaar 2020 of 2021 waarop het inkomen vermeld staat, of;
 • bent u student? Dan mag u een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie aan een Nederlandse onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar aanleveren.

Let op: deze gegevens mogen niet ouder dan twee jaar zijn.

Heeft u 1 van de onderstaande documenten? Neem die dan voor de zekerheid mee:

 • voorlopige aanslag inkomstenbelasting van het huidige belastingjaar;
 • meest recente jaaropgave (n), loonstroken, uitkerings- of pensioenspecificaties;
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan zien wij graag een winst- en verliesrekening van vorig jaar of prognose van uw bedrijf van dit jaar, opgesteld door een boekhouder of accountant. (inclusief de fiscale aftrekposten);
 • heeft u een bewindvoerder? Dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van de bewindvoerder dat u mag verhuizen.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Algemeen

Ja. Wij hebben een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. Ook als u geen inkomen heeft. Op uw inkomensverklaring staat dan dat u geen inkomen heeft of dat het inkomen onbekend is.

Mijn huidige inkomen is hoger dan wat er op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een duurdere woning?

Algemeen

Ja, dat mag. Zorg dat u dit inkomen aanpast in uw registratie bij WoningNet. U krijgt dan de woningen aangeboden die passen bij dit inkomen. Het verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan € 40.765,- (prijspeil 2022). Vanzelfsprekend moet u later, als u een woning krijgt toegewezen, aantonen dat uw inkomen hoger is geworden. Dit doet u met een inkomensverklaring of een voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Mijn huidige inkomen is lager dan wat op de inkomensverklaring staat. Mag ik reageren op een goedkopere woning?

Algemeen

Ja, u kunt reageren op goedkopere woningen. U krijgt voorrang op woningen voor een lagere huur. Zorg dat uw inkomen goed is ingevuld op uw registratie bij WoningNet. U krijgt dan een aanbieding voor woningen die passen bij uw nieuwe, lagere inkomen. U moet uw nieuwe inkomen aan ons laten zien als u een voorlopige woningaanbieding hebt ontvangen. Stuur ons daarvoor de volgende gegevens:

 • uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst;
 • uw aanvullende inkomensgegevens. 

Wij kunnen de woning niet aan u verhuren als blijkt dat u een verkeerd inkomen aan ons hebt getoond. U hebt dan onterecht voorrang gekregen.

Ik heb veel spaargeld of eigen vermogen. Mag ik reageren op een duurdere huurwoning?

Algemeen

Nee, u kunt dan geen woning huren met een hogere huurprijs. Wij mogen alleen naar de hoogte van uw inkomen kijken. Uw inkomen vindt u op uw aanslag of inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wanneer u op nummer 1 staat voor een woning, krijgt u van ons een mail om uw gegevens in te vullen en uw documenten aan te leveren. In deze mail vindt u een link waarmee u met uw DigiD kunt inloggen bij “Mijn Overheid” en uw inkomen op deze manier kan verifiëren bij de Belastingdienst. Dit alles gaat via een beveiligde omgeving binnen WoningNet. WoningNet zal dit inkomen opslaan in uw account onder uw gegevens.

Geen DigiD?
Heeft u geen DigiD, dan kunt u een inkomensverklaring van 2020 of 2021 bij de Belastingdienst aanvragen. Dit kan via 0800 - 05 43 (gratis). Vraag deze al aan op het moment dat u op een woning reageert om te voorkomen dat u deze niet op tijd in uw bezit heeft. U mag ook een voorlopige of definitieve aanslag van de belasting van 2020 of 2021 inleveren.

Heeft u geen aangifte gedaan?
Bijvoorbeeld omdat u geen werk had of in het buitenland woonde? Neem ook dan contact op met de Belastingdienst om een verklaring op te vragen. Daarmee kunt u aantonen dat uw inkomen over dat jaar niet bekend is.

Komt u er niet uit?
U kunt hier een handleiding vinden voor het opvragen van een inkomensverklaring via de website van de Belastingdienst.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

Algemeen

Het aanvragen van urgentie is gratis in de gemeente Utrecht en gemeente Wijk bij Duurstede.  

In de en gemeente Houten betaalt u geld voor een urgentieverklaring. U leest hier hoeveel een urgentie in Nieuwegein kost. Lees hier meer informatie over de kosten van website in Houten.

Let op: Er zijn er nog meer websites waar u een urgentieverklaring kunt aanvragen. Wij adviseren u om dit niet te doen. Vraag urgentie altijd rechtstreeks aan bij Het Vierde Huis (Utrecht en Wijk bij Duurstede) of bij en . Zo voorkomt u onnodig hoge kosten van andere aanbieders. 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

 • Chat met ons

  Stel uw vraag via de chat rechtsonder op deze website en u krijgt op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur binnen 2 minuten antwoord.

 • WhatsApp

  Stuur ons een bericht op 06 23 82 44 84. Wij helpen u binnen 2 minuten op werkdagen tussen 8.30 uur - 17.00 uur.

  WhatsApp ons