Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Johan Wagenaarkade

Wonen aan het water in de Halve Maan Zuid, in goede en duurzame woningen waar je oud kunt worden.

Projectomschrijving
Voor zittende bewoners is sinds december een Sociaal Projectplan in werking. Zij kunnen onder goede voorwaarden verhuizen naar een andere woning. Huurders krijgen urgentie en kunnen verhuizen naar een gewenste woning.
Naar verwachting in het najaar wordt de bouwenvelop vastgesteld door de gemeente Utrecht. De gemeente stuurt hier een wijkbrief over rond. Omwonenden kunnen ‘zienswijzen’ tegen de bouwplannen indienen.

Type woningen
Op de locatie Johan Wagenaarkade 1 t/m 10bis ontwikkelt Mitros in samenwerking met de gemeente een plan voor meer sociale huurappartementen. Het uitgangspunt is om hier twee- of driekamerappartementen in de nieuwbouw terug te laten komen die bereikbaar zijn met de lift. Hoe de woningen er uit zien, is nog onbekend. Dit komt omdat wij het verder uit moeten werken na de input van de klankbordgroep.

Planning
In het najaar van 2018 kregen wij van omwonenden in klankbordgroepbijeenkomsten input voor het ontwikkelen van het plan. Daarnaast is er een Sociaal Projectplan gerealiseerd voor de huidige huurders, zodat zij onder goede voorwaarden kunnen verhuizen naar een andere woning. In november 2018 is er draagvlakmeting voor dit project behaald. Huurders krijgen urgentie en kunnen verhuizen naar een gewenste woning. Als alle huurders zijn verhuisd eind 2019/begin 2020 kunnen wij starten met de sloop. De oplevering van de nieuwbouw is in 2021, onder voorbehoud van bestemmingsplanwijziging.

Alles op een rij
- Het plan is in ontwikkeling
- Indienen bouwenvelop en inspraakmogelijkheid eind 2019/begin 2020
- Sloop 2020
- Nieuwbouw in 2021

Huurprijs
Sociale huurprijsklasse. Exacte huur en servicekosten nog onbekend.

Aanmelden / reageren
Als u wilt meedenken met het plan, dan kunt u ook plaatsnemen in de klankbordgroep. U kunt u opgeven via halvemaan@mitros.nl.

Reageren op een nieuwe woning via www.woningnetregioutrecht.nl kan nog niet. Dit kan pas in de loop van 2021, als de oplevering bekend is.

Meer informatie?
U kunt uw vraag stellen aan Désirée Huijbregts - Luiten. Zij is te bereiken op telefoonnummer: 030 880 31 26. Of stuur een email naar halvemaan@mitros.nl