Meer info over de huurverhoging 2020

Deze week krijgen alle huurders een brief over de huurverhoging. Die pakt voor elke huurder anders uit. Want de huurverhoging hangt samen met de huurprijs en het inkomen.  

De meeste huurders van Mitros in een zelfstandige sociale huurwoning, krijgen per 1 juli een huurverhoging van 2,6%. Dat is gelijk aan het percentage waarop geld minder waard wordt (inflatie). Huurders met een laag inkomen die een huur betalen tussen € 663 en € 737, krijgen een huurverhoging van 1,7%. 

Iedere corporatie kan één keer per jaar de huur verhogen. Dit is aan strenge regels gebonden. 

We verhogen de huren om de inflatie (2,6%) te kunnen opvangen
Geld wordt minder waard. Als we dat niet goedmaken kunnen we onze woningen minder goed onderhouden, minder woningen verbeteren en minder nieuwe woningen bouwen. Dat is niet verantwoord. 

Waarom verhogen we elk jaar de huur? (filmpje)

 

 

Waar houden we bij de huurverhoging rekening mee?

 • We willen een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van onze woningen
  Huurders die een huur betalen tussen € 663 - € 737 krijgen een huurverhoging van 1,7%. Dit is minder dan het percentage waarop geld minder waard wordt (inflatie).
  We kunnen dit doen door aan huurders van hele goedkope woningen (< € 432) een hogere huurverhoging van 5,1% te vragen. Huurders met een bescheiden inkomen krijgen deze huurverhoging namelijk helemaal vergoed door de huurtoeslag. Zo blijft ook de betaalbaarheid voor deze huurders zeker.
 • Daarnaast vergelijken we de huur met het inkomen van de huurder
  Iemand die veel verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen dan een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging.’
 • De inkomsten uit de huurverhoging investeren we in de verbetering van onze woningen en in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen
 • Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs na de huurverhoging niet boven de maximale huur uitkomen. 
  Hier houden we uiteraard rekening mee.
 • Er kunnen ook uitzonderingen zijn door bijzondere regels. Denk bijvoorbeeld aan dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet geldt voor huishoudens waarbij één lid de AOW-leeftijd heeft bereikt.

 

 

Wat kan de huurder in een sociale huurwoning doen die de verhoging niet kan betalen?
Er zijn huurders die de huurverhoging niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld door een inkomensdaling of het overlijden van een partner. Zeker dit jaar, door de coronacrisis, hebben we daar veel aandacht voor. Er is een pakket aan maatregelen voor huurders samengesteld:

 1. Acute betalingsproblemen particuliere huurders
  Huurders kunnen uitstel van betaling van de huur krijgen bij acute betalingsproblemen in verband met het coronavirus. Lees meer over uitstel betaling door coronavirus.
 2. Sociaal Huurakkoord
  Vanaf 1 januari 2020 voeren we het Sociaal Huurakkoord uit. Een huurverlaging of een huurbevriezing is daardoor mogelijk. Dit is afhankelijk van de hoogte van de huur en het inkomen. Bij een huurverlaging kan de huurder huurtoeslag aanvragen. Bij huurbevriezing vervalt de huurverhoging. Lees meer over huurverlaging of huurbevriezing.
 3. Een inkomensdaling onder € 43.574
  Als de huurder kan aantonen dat zijn inkomen is gedaald tot onder € 43.574, is het mogelijk dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet doorgaat. De huurder kan dan bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. In de huurverhogingsbrief die de huurder van ons ontvangt, staat hoe de huurder online bezwaar kan maken. 
 4. Huurverlaging U-pashouders
  Voor huurders in Utrecht is een huurverlaging mogelijk tot aan de aftoppingsgrens. Lees meer over huurverlaging voor U-pashouders. 

 

 

Hoe ziet de huurverhoging eruit voor de verschillende groepen huurders?

Woning

Inkomen

Netto huurprijs

Huurverhoging

Opmerking

Zelfstandige
sociale
huurwoning

lager dan € 43.574

boven € 737,14

2,6% 

 

tussen € 663,40 en € 737,14

1,7% 

 

tussen € 432,51 en € 663,40

2,6% 

 

onder € 432,51

5,1%.

De meeste huurders zullen deze huurverhoging niet merken, omdat dit gecompenseerd wordt door de huurtoeslag

hoger dan € 43.574

boven € 737,14

2,6% 

 

onder € 737,14

6,6% 
inkomens-afhankelijk

 

Middenhuur en 
vrijesector-
huurwoning

 

 

2,6%
maximaal

Deze huurders  krijgen de huurverhoging die is vermeld in hun huurcontract. Dit kan per contract verschillen.

Onzelfstandige
woning

 

 

 

2,6%

 

 

 

Waarom heeft Mitros deze keuzes gemaakt?  

 • Een deel van de sociale huurwoningen van Mitros heeft een huurprijs onder de € 432,51. Wij vinden het belangrijk dat de hoogte van de huur ook iets zegt over de kwaliteit van de woning. Veel van deze woningen hebben een huurprijs die veel lager ligt dan de maximale huur volgens het ‘puntensysteem’. Dit systeem rekent uit hoe hoog de huurprijs mag zijn per huis. Een woning met meer kwaliteit krijgt in het puntensysteem meer punten en daarmee een hogere maximale huur.
 • Voor veel woningen met een huurprijs onder € 432,51 is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning groot.
  Daarom verhogen wij de huurprijzen voor deze woningen een beetje. Zo wordt dit verschil kleiner. Deze huurverhoging wordt voor veel huurders volledig gecompenseerd door de huurtoeslag die zij ontvangen.
 • Huurders van woningen met een huur tussen € 663,40 en € 737,14 krijgen dit jaar een huurverhoging van 1,7%. Daarom krijgen deze huurders een huurverhoging die lager is dan inflatie.
  Ook in deze woningen wonen mensen met een relatief laag inkomen voor wie wonen betaalbaar moet blijven. We willen hen tegemoetkomen in de relatief hoge woonlasten.
 • Huurders met een inkomen hoger dan € 43.574 en een huurprijs onder € 737,14, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6%.
  Waarom? Wij zijn er voor mensen met een bescheiden inkomen. Voor hen houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen. Voor hen hoeven we de huur dus niet extra laag te houden.