Nieuwsberichten

Verkopen van woningen

Onze primaire taak is het verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast verkopen we ook woningen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar toch is dat nodig. Lees verder waarom we verkopen.

In memoriam Ella Vogelaar

Terwijl we als Raad van Commissarissen met enkele mensen van Mitros op werkbezoek waren, ontvingen we het ontstellende bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen Ella Vogelaar. Wij zijn zeer bedroefd...

Nieuwe besturingsstructuur van Mitros is bekend

De nieuwe besturingsstructuur van Mitros is bekend. Het besluitorgaan Directieoverleg bestaat per 1 oktober uit de zittende directievoorzitter, Henk Peter Kip, en wordt aangevuld met zes managers.  De directie is verantwoordelijk voor alles wat er...

Subsidie voor huurdersparticipatie Utrecht

Heb je vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wil je die in de eerste helft van 2020 uitvoeren? Dan kun je subsidie aanvragen voor huurdersparticipatie. Met deze bijdrage kun je meer invloed uitoefenen op jouw woon- en...

Pas op voor oplichting rioleringsbedrijven

Bij problemen met uw riolering werkt Mitros samen met de RRS (Riool Reinigings Service) . Voor het maken van een afspraak kunnen huurders zelf contact opnemen met de RRS. Via Google kunnen huurders op een verkeerde website terecht komen, die zich...