Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van de overheid via deze link Wet eenmalige huurverlaging.

Had u in 2019 een laag inkomen? Dan krijgt u automatisch bericht over een eventuele huurverlaging. Dit bericht ontvangt u van ons voor 1 april 2021. Had u in 2020 een daling van uw inkomen, waardoor uw inkomen de afgelopen zes maanden laag is? Dan kunt u vanaf 18 januari een aanvraag indienen via onze website.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning.

 

Aantal personen in uw huishouden Uw inkomen samen is gelijk of lager dan Uw kale huur ( de huur zonder servicekosten) is hoger dan
U woont alleen
U ontvangt geen AOW
€ 23.725 € 633,25
U woont alleen
U ontvangt AOW
€ 23.650 € 633,25
U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 633,25
U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 633,25
U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 678,66
U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 678,66


Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
U hoeft zelf niets te doen. De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden is in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Op basis van deze controle, krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Wij verlagen dan automatisch uw huur. Komt u in aanmerking, dan laten wij u dit voor 1 april weten. Hoeveel huurverlaging u krijgt, hangt af van de hoogte van uw kale huurprijs en het aantal personen in uw huishouden.

Uw inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?
Als u te maken heeft gehad met een inkomensdaling, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een huurverlaging. U kunt dan zelf een aanvraag voor huurverlaging bij ons indienen. Dit kan via MijnMitros op onze website. 

LET OP: Als u in 2019 een laag inkomen had, dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Het scheelt u veel tijd, omdat u dan niet hoeft aan te tonen dat u voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Wij verlagen uw huur automatisch, als we de gegevens van de Belastingdienst hebben ontvangen.