Gemiddelde huurverhoging 2019: 1,6%, gelijk met inflatie

De huurverhoging in 2019 is voor veel huurders beperkt. De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging van 1,6%.

Ook in 2019 is de huurverhoging voor veel huurders beperkt. De meeste huurders van Mitros in een zelfstandige sociale huurwoning krijgen per 1 juli een huurverhoging van 1,6%. Huurders met een relatief laag inkomen, die een huur betalen tussen € 651 en € 720, krijgen helemaal geen huurverhoging.

Wat betekent dit concreet?

Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen lager dan €42.436 en een netto huurprijs:

  • boven € 720,42: huurverhoging van 1,6%
  • tussen € 651,03 en € 720,42: geen huurverhoging
  • tussen € 424,44 en € 651,03: huurverhoging van 1,6%
  • onder € 424,44: huurverhoging van 4,1%. De meeste huurders zullen deze huurverhoging niet merken, omdat dit gecompenseerd wordt door de huurtoeslag.

Huurders van een zelfstandige sociale huurwoning met een inkomen hoger dan €42.436 en een netto huurprijs:

  • boven € 720,42: huurverhoging van 1,6%
  • onder € 720,42: inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6%

Huurders van een vrijesectorhuurwoning:

  • krijgen de huurverhoging die is vermeld in hun huurcontract. Dit kan per contract verschillen.

Huurders van een onzelfstandige woning:

  • krijgen een huurverhoging van 3,1%, zoals vastgesteld door de overheid.

Waarom deze keuzes? Een toelichting:
Een deel van de sociale huurwoningen van Mitros heeft een huurprijs onder de € 424,44. Wij vinden het belangrijk dat de hoogte van de huur ook iets zegt over de kwaliteit van de woning. Veel van deze woningen hebben een huurprijs die veel lager ligt dan de maximale huur volgens het puntensysteem. Een woning met meer kwaliteit krijgt in het puntensysteem meer punten en daarmee een hogere maximale huur. Voor veel woningen met een huurprijs onder € 424,44 is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning groot. Daarom verhogen wij de huurprijzen voor deze woningen licht. Zo wordt dit verschil kleiner. Deze huurverhoging wordt voor veel huurders volledig gecompenseerd door de huurtoeslag die zij ontvangen.

Huurders van woningen met een huur tussen € 651,03 en € 720,42 krijgen dit jaar geen huurverhoging. Ook in deze woningen wonen mensen met een relatief laag inkomen voor wie wonen betaalbaar moet blijven. We willen hen tegemoetkomen in de relatief hoge woonlasten door de huurprijs gelijk te houden.

Huurders met een inkomen hoger dan € 42.436 en een huurprijs onder € 720,42, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,6%. Waarom? Wij zijn er voor de mensen met een bescheiden inkomen. Voor hen houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen. Voor hen hoeven we de huur dus niet extra laag te houden. De inkomsten uit deze huurverhoging investeren we in de verbetering van onze woningen en in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Overigens betalen ook deze huurders nooit meer dan de maximale huur voor hun woning.

Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs na de huurverhoging niet boven de maximale huur uitkomen. Bij de jaarlijkse huurverhoging houden wij hier uiteraard rekening mee.

Persoonlijke brief voor alle huurders
Onze huurders krijgen allemaal vóór 1 mei een brief waarin staat welke huurprijs zij volgend jaar voor hun woning gaan betalen. Er kunnen namelijk ook uitzonderingen zijn door bijzondere regels. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging niet geldt voor huishoudens waarbij één lid de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Meer weten over ons huurbeleid? In de onderstaande video’s wordt kort uitgelegd hoe de hoogte van uw huur tot stand komt, waarom de huren stijgen, en wat wij doen met de huur die u betaalt:

Wat kost dat huis?

Waarom verhogen we elk jaar de huur?

Wat doen we met die huur?