Groot onderhoud 432 huurwoningen THEMA-dreven Overvecht van start

Mitros en Hemubo zijn gestart met het opknappen van 232 woningen aan de Tigris- en Haifadreef in Overvecht. De twee 10-hoogflats maken onderdeel uit van de THEMA-dreven waartoe ook de St. Eustatiusdreef en St. Maartendreef behoren.

Fysiek en sociaal renoveren: met zorg voor huis én huurder

Mitros en Hemubo zijn gestart met het opknappen van 232 woningen aan de Tigris- en Haifadreef in Overvecht. De twee 10-hoogflats maken onderdeel uit van de THEMA-dreven waartoe ook de St. Eustatiusdreef en St. Maartendreef behoren. Deze complexen worden hierna aangepakt. Het groot onderhoud van de in totaal 432 huurwoningen is naar verwachting binnen twee jaar afgerond.

Badkamers, keukens en toiletten worden vernieuwd. Alle woningen worden gasloos gemaakt. Er komt een geheel nieuwe gevel, dat lijkt op de architectuur uit de jaren ‘60. Ook worden alle kozijnen vervangen. Het gebouw wordt daardoor goed geïsoleerd en zal energielabel A+ krijgen. De lift komt na renovatie tot aan de begane grond. Ook worden de trappenhuizen opgeknapt en wordt er een tweede entree aan de achterkant van het complex gemaakt. Op die manier worden het binnenterrein en park toegankelijker. 

Tegelijkertijd zet Mitros sinds eind 2019, samen met de gemeente Utrecht en sociale partners in de wijk, actief in op ‘sociaal renoveren’. Ilse Zijlstra, wijkconsulent en coördinator Sociaal Renoveren van Mitros: ‘We willen het vastgoed een boost geven en ook de bewoners op weg helpen. Daarom bieden we actief hulp aan. Dit kan op het gebied van veiligheid, prettig wonen, geld, werk en gezondheid. Zo willen we van Overvecht een sterke wijk maken waar onze huurders prettig wonen en leven. Na het onderhoud houden we dit vast en blijven we inzetten op ondersteuning en ontmoeting van bewoners.’ Sociaal renoveren past in de gemeentelijke aanpak ‘Samen voor Overvecht’.

Werk aan de 10-hoog flats
Mitros heeft 1800 woningen in de 10-hoogflats in Overvecht. Deze flats worden de komende jaren allemaal aangepakt, zodat ze energiezuinig, gasloos, comfortabel en aantrekkelijk worden.