Huurders vaker tevreden in 2019

De tevredenheid van onze nieuwe huurders is in 2019 gestegen met bijna een halve punt. Dat is voor Mitros belangrijk, want de huurder staat op 1. We houden maandelijks bij of de huurder dat zelf ook ervaart.

De score is één van de cijfers in het Jaarverslag van 2019. Dit is een samenvatting van alles wat Mitros heeft gepresteerd in het vorige jaar. Erg belangrijk, want hierin kunnen we lezen of Mitros haar eigen doel heeft behaald. Op het gebied van huurderstevredenheid is dat het geval.