In memoriam Ella Vogelaar

Terwijl we als Raad van Commissarissen met enkele mensen van Mitros op werkbezoek waren, ontvingen we het ontstellende bericht van het overlijden van onze voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen Ella Vogelaar. Wij zijn zeer bedroefd over dit nieuws.

Onze gedachten zijn nu vanzelfsprekend bij haar familie en naasten. Dat zij nu onze steun mogen ervaren bij dit verlies. Voor onszelf moeten we vaststellen dat Ella Vogelaar nu niet meer onder ons is, maar dat haar voorbeeld in gedrevenheid, deskundigheid en toewijding doel heeft getroffen. Bij Mitros werken we allemaal aan de publieke zaak van de volkshuisvesting. Ieder op zijn manier. Van Ella hebben we voorgeleefd gekregen dat het werken aan die taak de moeite waard is, voor onze samenleving als geheel, maar misschien nog wel meer voor die individuele huurder waar Ella op afstapte. Het was zeer plezierig om met haar te hebben mogen samenwerken. We zullen haar niet vergeten en haar inzet voor de huurders in ere houden.

Irene Bakker, Henk Peter Kip
Voorzitter Raad van Commissarissen, Directievoorzitter