Jaarverslag 2020: terugblik op een bewogen jaar

Mitros heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Daarin staat een overzicht van de belangrijkste activiteiten die vorig jaar werden opgepakt. Het jaar waarin corona bij iedereen voor grote onzekerheden zorgde. Toch hebben we ook mooie resultaten behaald.

Mitros heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Daarin staat een overzicht van de belangrijkste activiteiten die vorig jaar werden opgepakt. Het jaar waarin corona bij iedereen voor grote onzekerheden zorgde. Toch hebben we ook mooie resultaten behaald. Zo hebben onze renovatie- en groot-onderhoudsprojecten nagenoeg geen vertraging opgelopen. Onze aannemers verdienen daarvoor een groot compliment.

“Er gaat bijna geen dag voorbij of de woningmarkt krijgt aandacht”, vertelt Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros. “Eruit springt de grote behoefte aan meer woningen, maar ook de verduurzaming van het woningbezit en de blijvende zorg om voldoende betaalbare huur- en koopwoningen.”

Ondanks de pandemie wist Mitros de huurderstevredenheid (KWH-onderzoek) op peil te houden. Het totaalcijfer 7,6 laat weliswaar geen stijging of achteruitgang zien. Toch is dit een belangrijke indicator dat bij de medewerkers van Mitros nog altijd de ‘Huurder op 1’ staat.

Trots zijn we op de oplevering van ‘gemengd wonen’ complexen MIXIT (101 woningen) en LIVIN (121 woningen) in Leidsche Rijn. Beiden bestaan uit een mix waarbij 30% van de huurders is uitgestroomd uit de maatschappelijke opvang en 70% reguliere huurders zich wil inzetten voor buren, woongebouw en leefomgeving.

De ambitie om minimaal 300 nieuwe woningen te bouwen hebben we in 2020 behaald. Maar voor de komende jaren lijkt dit tot nu toe niet waarschijnlijk. Henk Peter Kip: “Het wordt steeds helderder dat de problemen op de woningmarkt vragen om een meer centrale aanpak en regie. Wij willen ons uitspreken voor bovenlokale oplossingen. Waar we het in de stad niet kunnen vinden, moeten we de regio in. Waar het in de regio niet lukt, moet het nationaal. Alleen zo kunnen we het tekort aan betaalbare woningen oplossen. Ondertussen doen we ons werk als volkshuisvester met hart en ziel!"

Bekijk jaarverslag

Infographic Jaarverslag Mitros

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.