Kleiner wonen

De woningmarkt in de regio Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur is bijna tien jaar. Dit komt voor een deel doordat er te weinig doorstroming is. Dat wil zeggen, huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak. Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Ben je een tevreden huurder, dan willen we dat graag zo houden. Je hoeft absoluut niet te verhuizen. Maar er zijn ook huurders die misschien wel willen verhuizen, maar dit niet doen. Soms uit angst voor een hogere huur. Om deze huurders een handje te helpen hebben de woningcorporaties in de regio Utrecht onderling afgesproken om een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer zij kleiner gaan wonen. Jouw nieuwe netto huurprijs wordt nooit meer dan € 50 hoger dan wat je nu betaalt aan netto huur.

Alle corporaties in de regio doen mee. Dus de afspraak geldt ook als je naar een andere corporatie verhuist. Hoe dit precies werkt, lees je op de website van WoningNet.