Meer info over de huurverhoging 2022

Voor 1 mei krijgen alle huurders een brief over de huurverhoging. Die pakt voor elke huurder anders uit, want de huurverhoging hangt samen met de huurprijs en het inkomen. Lees hier in het kort wat dit voor u betekent.  

De meeste huurders van Mitros die in een zelfstandige sociale huurwoning wonen, krijgen per 1 juli een huurverhoging van 2,3%. Dat is gelijk aan het aantal procent waarop geld minder waard wordt (inflatie).

Iedere woningcorporatie kan één keer per jaar de huur verhogen. We houden ons daarbij aan de strenge regels van de overheid.

We verhogen de huren om de inflatie (2,3%) te kunnen opvangen

Geld wordt minder waard. Als we de huur niet aanpassen, kunnen we onze woningen minder goed onderhouden, minder woningen verbeteren en minder nieuwe woningen bouwen. Dat is niet verantwoord. Wilt u weten waarom wij elk jaar de huur verhogen? In deze video leggen we dat uit.

Waar houden we bij de huurverhoging rekening mee?

  • We vergelijken de huur met het inkomen van de huurder en het aantal personen in het huishouden. Iemand die veel verdient, kan iets meer betalen. Sommige huurders krijgen dan een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’.
  • De inkomsten uit de huurverhoging investeren we in de verbetering van onze woningen en in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen.
  • Bij sociale huurwoningen mag de huurprijs na de huurverhoging niet boven de maximale huur uitkomen. Hier houden we uiteraard rekening mee.

Hoe ziet de huurverhoging eruit voor de verschillende groepen huurders?

Woning

Inkomen huishouden

Huurverhoging

Zelfstandige sociale huurwoning

Lager dan € 47.948 (éénpersoons huishouden) of € 55.486 (meerpersoonshuishouden)

2,3%

Zelfstandig sociale huurwoning met een netto huur tot aan € 763,47

Hoger dan € 47.948 (éénpersoons huishouden) of € 55.486 (meerpersoonshuishouden)

5,3%

Midden huur of vrije sector huur

 

2,3%

Onzelfstandige woningen

 

2,3%

Waarom heeft Mitros deze keuzes gemaakt?

Huurders met een inkomen hoger dan € 47.948 (éénpersoons huishouden) of € 55.486 (meerpersoonshuishouden), die een netto huur betalen tot € 763,47 krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,3%.

Waarom? Wij zijn er voor mensen met een bescheiden inkomen. Voor hen houden we de huren zo laag mogelijk. Mensen met een hoger inkomen kunnen een hogere huurprijs betalen. Voor hen hoeven we de huur dus niet extra laag te houden.

Wilt u meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging?

Meer lezen