Onderhoud groen en bestrating

Groen in uw wijk is belangrijk. Soms is het groen en de bestrating openbaar en soms niet. Als alleen u of een aantal buren er mogen komen, zoals een binnentuin of parkeerterrein, dan is het niet openbaar. U betaalt dan kosten voor het onderhoud in de huur. Als het gaat om het groen direct rond uw woning of gebouw, waar iedereen kan komen, dan is het openbaar. Mitros betaalt dan de kosten voor het onderhoud.

Ik heb een brief gekregen dat ik geld terug krijg voor onderhoud tuinen. Waarom?
In uw huur betaalt u iedere maand een bedrag voor onderhoud tuinen. Wij hebben het groen en de bestrating rondom alle woning opnieuw bekeken. Daaruit blijkt dat een groep huurders geld terug krijgt. Zij hebben kosten betaald voor onderhoud van openbaar groen en bestrating.
De kosten voor onderhoud van openbaar groen en bestrating moeten wij betalen. Daarom betalen wij u deze kosten terug over de afgelopen drie jaren.

In mijn brief staat dat ik drie jaar terug betaald krijg. Waarom drie jaar?
Bij de Huurcommissie kun je bezwaar maken tegen een afrekening van servicekosten.
Op dit moment heeft de Huurcommissie als regel dat je bezwaar kunt maken over drie jaren terug (2017, 2018 en 2019). Mitros volgt deze termijn.

Ik heb geen brief gekregen over teruggave groenkosten. Waarom?
Een groep huurders heeft een brief ontvangen in april 2020. Zijn ontvangen geld terug voor onderhoud tuinen (groen en bestrating). Heeft u deze brief niet ontvangen? Dan behoort u niet tot de groep huurders die geld terug krijgt.

Bij ons woongebouw zit geen tuin. Waarom betaal ik toch voor 'onderhoud tuinen' met de servicekosten?
Deze kosten zijn voor al het onderhoud van het niet openbaar groen en bestrating rondom uw woongebouw. Alleen u of een aantal buren mogen er komen (een binnentuin of parkeerterrein). Dan mogen wij u kosten vragen voor het onderhoud. Is het groen en bestrating openbaar? Dan betalen wij alle onderhoudskosten.
U kunt deze service niet opzeggen. Deze kosten zijn niet voor het onderhoud van uw eigen tuin. Die onderhoudt u zelf.

Ik betaalde teveel voorschot van 1 januari tot 1 juli 2020. Ga ik nu niet teveel kosten betalen in heel 2020?
Nee. Wij tellen alle voorschotten die u heeft betaald in heel 2020 bij elkaar op.
Dat bedrag vergelijken wij met de verminderde kosten van onderhoud tuinen in heel 2020. Het voorschot dat u teveel betaalde ontvangt u terug in de jaarafrekening van 2020, dat zal in het voorjaar 2021 zijn.  Daarmee  betaalt u dus in 2020 een lager bedrag voor onderhoud tuinen.

Blijft de kwaliteit van groen behouden?
Wij vinden groen in uw wijk belangrijk. Wij blijven het groen daarom op dezelfde manier onderhouden als hiervoor. Aan de kwaliteit van het onderhoud verandert dus niets.