Ongeveer 9.000 huurders krijgen van ons geld terug

Als je een huis huurt, dan doet de verhuurder de grote reparaties en doet de bewoner de kleine reparaties zelf. Dat heet het klein-dagelijks-onderhoud en is zo in de wet geregeld.
Als je een service-abonnement bij ons hebt, dan komen wij voor €5,- per maand ook de kleine reparaties doen.

Ongeveer 9.000 mensen die van ons een huis huren hebben bij ons zo’n een service-abonnement. Dat betekent dat wij voor deze mensen ook de kleine dingen komen repareren.

Half maart heeft het kabinet iedereen opgeroepen om thuis te werken. Door deze corona-maatregelen kwamen we tijdens 6 weken (1/2 maart en april) alleen voor een spoedreparatie bij onze huurders thuis. Daardoor konden wij onze service voor dit abonnement niet nakomen. En daarom krijgen deze huurders het geld voor deze periode van het service-abonnement van ons terug.