Resultaten onderzoek woonbeleving: hoe beoordeelt u uw woning en omgeving?

Uw mening is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we aan onze huurders gevraagd wat zij vinden van hun woning en woonomgeving.

Uw mening is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we aan onze huurders gevraagd wat zij vinden van hun woning en woonomgeving. De resultaten van het onderzoek helpen ons om keuzes te maken voor de komende jaren, zodat u prettiger kunt wonen.

Van april tot en met half juli is in opdracht van Mitros door onderzoekbureaus KWH en Desan het Woonbelevingsonderzoek 2021 uitgevoerd. Aan 24.298 huurders is gevraagd om aan het onderzoek mee te doen. De respons is 29 procent. In totaal gaven 6.955 huurders gaven hun mening: 5.345 online en 1.610 telefonisch. Alle antwoorden zijn anoniem verwerkt.

Hoe werkte het?
Huurders hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek. Ook zijn huurders telefonisch benaderd. Voorbeelden van vragen waren: ‘Hoe prettig woont u? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van uw woning? Ervaart u overlast?

Resultaten
Bijna de helft van de huurders woont prettig en beoordeelt dit met een 8 of hoger. Bij ongeveer 1 op de 5 huurders staat het prettig wonen onder druk. Met name bij de gezinnen met kinderen staat het thuisgevoel onder druk. Vergeleken met 2018 (7,1) zijn onze huurders nu iets minder tevreden over hun woning in het algemeen (6,9) en over de kwaliteit (6,4). De tevredenheid over de buurt blijft gelijk.

Gemiddeld beoordelingscijfer 2018 2021
Prettig wonen in buurt en omgeving 7,1 7,0
Woning algemeen 7,1 6,9
Woning kwaliteit 6,6 6,4
Buurt 7,0 7,0


“De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk omdat ze ons veel vertellen over de beleving van onze huurders op wijk-, buurt- en complexniveau”, vertelt Kwaliteitsadviseur Gysele Brokken. “De cijfers vormen het startpunt bij leefbaarheids- en investeringsprojecten en helpen ons bij het nemen van beslissingen. De woonbeleving van de huurders telt naast de financiële en technische zaken mee in de keuzes die we maken en wat prioriteit heeft. Ook gaan met onze samenwerkingspartners in de wijk in gesprek hoe we de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren.”

Verschillen op wijkniveau
Het woonbelevingsonderzoek laat ook de verschillen zien tussen wijken. Huurders wonen het prettigst in Nieuwegein Noord (7,9). Ze zijn vooral tevreden over de uitstraling van de woningen, de omgang met buurtbewoners en het groen in de buurt. De wijk die laag scoort is Utrecht West. Huurders die hier wonen zijn vooral minder te spreken over de gehorigheid en isolatie van hun woning. Brokken: “De kwaliteit van sommige woningen laat nog te wensen over. Het is ons dagelijks werk om in heel Utrecht, en dus ook in West, te zorgen voor een fijn huis voor onze huurders. Een afspraak voor een reparatie is snel gemaakt, maar grondig onderhoud of nieuwbouw zijn projecten die meer tijd kosten. We snappen dat huurders soms ongeduldig zijn, maar we willen gelukkig hetzelfde.”

Huurders hoopvol over toekomst van hun buurt
Mitros stelde aan huurders ook de vraag: ‘Hoe denkt u dat uw buurt zich de komende jaren zal ontwikkelen?’ Dertig procent van de huurders is hoopvol over de toekomst en denkt dat de buurt erop vooruit gaat. Eenendertig procent denkt dat de buurt niet positief, maar ook niet in negatieve zin zal veranderen. Zestien procent van de huurders is bang dat de buurt wel achteruit zal gaan.

Bekijk de resultaten van uw wijk
Benieuwd naar de resultaten in uw eigen wijk? Hieronder vindt u per wijk een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Bekijk hier de resultaten van Mitros in totaal.