Subsidie voor huurdersparticipatie Utrecht (1)

Heb je vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wil je die in de tweede helft van 2020 uitvoeren? Dan kun je subsidie aanvragen voor huurdersparticipatie. Met deze bijdrage kun je meer invloed uitoefenen op jouw woon- en leefomgeving. De aanvragen dienen vóór 31 maart 2020 ingediend te zijn.

Waarom subsidies voor huurdersparticipatie?
Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten waardoor:
• de positie en de participatie van huurders sterker wordt
• huurders zich beter kunnen organiseren
• de communicatie verbetert en huurders meer kennis hebben. Bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van resultaten, het delen van voorbeelden of het organiseren van een discussieavond.

Met jouw ideeën en betrokkenheid kunnen we van Utrecht een nog betere stad maken. Utrecht maken we immers samen.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Iedereen kan subsidie aanvragen, wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
• Jouw idee of activiteit moet door meerdere mensen uit jouw omgeving gesteund worden.
• De subsidie voor de tweede helft van 2020 moet vóór 31 maart 2020 zijn aangevraagd via de volgende link: utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie