Subsidieregeling voor huurdersparticipatie Utrecht

Hebt u vernieuwende ideeën voor activiteiten in het belang van huurders en wilt u die in de tweede helft van 2019 uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor huurdersparticipatie voor de periode juli t/m december 2019. Met deze bijdrage kunt u meer invloed uitoefenen op uw woon- en leefomgeving. De aanvragen dienen vóór 1 april 2019 ingediend te zijn.

Waarom subsidies voor huurdersparticipatie?
Met de Subsidieregeling Huurdersparticipatie wil de gemeente Utrecht initiatieven en activiteiten in het belang van huurders stimuleren. U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten waardoor:
• de positie en de participatie van huurders sterker wordt
• huurders zich beter kunnen organiseren
• de communicatie verbetert en huurders meer kennis hebben. Bijvoorbeeld door het zichtbaar maken van resultaten, het delen van voorbeelden of het organiseren van een discussieavond.

Met uw ideeën en betrokkenheid kunnen we van Utrecht een nog betere stad maken. Utrecht maken we immers samen.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Iedereen kan subsidie aanvragen, wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
• Uw idee of activiteit moet door meerdere mensen uit uw omgeving gesteund worden.
• De subsidie voor de periode juli-december 2019 moet vóór 1 april 2019 zijn aangevraagd via de volgende link: utrecht.nl/subsidiehuurdersparticipatie