Tijdelijke verlaging van de huur mogelijk voor door coronamaatregelen geraakte ondernemers in 2022

Bent u huurder van een bedrijfsruimte? En u moet u door coronamaatregelen in 2022 verplicht sluiten? Dan kunt u misschien een tijdelijke verlaging van de huur aanvragen.

Bent u huurder van een bedrijfsruimte? En u moet u door coronamaatregelen in 2022 verplicht sluiten? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tijdelijke verlaging van de huur.

Verlaging van de huur hangt af van uw situatie

De tijdelijke verlaging van de huur kan maximaal 50% zijn. Welke afspraken we hier over kunnen maken, hangt af van uw situatie. De tijdelijke verlaging van de huur gaat over de periode dat u gedwongen moest sluiten; van 19 december 2021 tot en met vrijdag 14 januari 2022.
Bent u op dit moment nog steeds verplicht gesloten, dan loopt de periode vanaf zondag 19 december 2021 door tot het moment dat de overheid zegt dat u weer open mag. De regeling eindigt in ieder geval op 31 december 2022, maar kan ook eerder eindigen.

Als u een vergoeding heeft ontvangen van de overheid, dan houden we daar rekening mee. Hoe lang de tijdelijke verlaging van de huur duurt, is beperkt. Het geldt in ieder geval niet meer als de verplichte sluiting door de overheid eindigt.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Wij kunnen u vragen om ons financiële gegevens te sturen (bijvoorbeeld uw belastingopgave(s)). Dat kan nodig zijn voordat we akkoord kunnen gaan met de tijdelijke verlaging van de huur.
  • De gegevens die u invult moeten wel kloppen. Als u een tijdelijke verlaging van de huur heeft gekregen en de gegevens die u heeft ingevuld kloppen niet, dan gaat de verlaging van de huur niet door. U moet dan het al ontvangen bedrag terug betalen. Dit doen we ook als achteraf blijkt dat de gegevens niet kloppen.
  • De tijdelijke verlaging van de huur gaat pas in, als daarover door Mitros en u schriftelijke en ondertekende afspraken zijn gemaakt.