Waterleidingen in woningen van Mitros

In de media is er veel aandacht voor loden waterleidingen. Het probleem van loden waterleidingen speelt vooral in Amsterdam-Noord. Daar liggen vaak toevoerleidingen. Dit zijn verbindingsstukken tussen de waterleiding van het drinkwaterbedrijf en de aansluiting van de eigenaar of verhuurder. Omdat het water van meerdere huishoudens vaak door lange loden leidingen stroomt, blijven bewoners – ondanks dat de loden leidingen in hun woning zijn weggehaald – met lood besmet water krijgen.

Hoe is de situatie in Utrecht en Nieuwegein?

Waterleidingbedrijf Vitens heeft in het verleden in het waterleidingnetwerk in Utrecht en Nieuwegein saneringen van loden leidingen uitgevoerd. Daarbij zijn de loden waterleidingen vervangen.

Tot de watermeter in of bij een woning is het leidingnetwerk van Vitens. Na de watermeter zijn de leidingen van Mitros.

In onze woningen in Nieuwegein zijn zo goed als zeker geen loden leidingen meer. In de woningen in Utrecht komen we bij dagelijks onderhoud en mutatie-onderhoud (nieuwe en vertrekkende huurders) nauwelijks loden leidingen meer tegen. Ook niet bij onderhouds- en renovatieprojecten. Door de berichtgeving blijven wij hier extra alert op.

Twijfels?

Heeft u een woning van vóór 1960 en heeft u twijfels of uw waterleiding van lood is? Kijk op de site van Vitens voor meer informatie en een test. Heeft u een sterk vermoeden dat uw waterleiding van lood is, neem dan contact met ons op.