De directie

De aan het directieoverleg deelnemende managers zorgen voor inspraak en tegenspraak zodat de directie een overwogen besluit kan nemen. De managers in het Directieoverleg zijn van de afdelingen Strategie & Advies, Financiën & Control, Wonen (2 managers), Directiezaken & P&O en VastGoed.

Henk Peter Kip (1963) is onze directeur sinds 2012. Hij is van huis uit econoom en jurist. Van 2007 tot 2012 was hij directeur van Portaal Nijmegen. Hij werkte eerder bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis in Nijmegen.

Het salaris van de directie voldoet aan wet- en regelgeving

De directie ontvangt een salaris dat voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen (de zogenaamde Blok-staffel). In 2022 is de bezoldiging van Henk Peter Kip € 216.000 (het wettelijk toegestane maximum).

De directie ontvangt alleen een vast inkomen en geen variabel deel op basis van prestaties.

Mitros heeft een reglement opgesteld voor de directie

In het directiereglement staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de directie beschreven1