Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

De directie

De directie is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt bij Mitros. In de directie zitten: Henk Peter Kip (directievoorzitter) en Toon Corver.

Henk Peter Kip (1963) is onze directeur sinds 2012. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Wonen
 • Strategie & Advies
 • Vastgoedontwikkeling
 • Directiezaken
 • Personeel & Organisatie

Hij is van huis uit econoom en jurist. Van 2007 tot 2012 was hij directeur van Portaal Nijmegen. Hij werkte eerder bij de Nederlandse Vereniging van Banken en woningcorporatie Talis in Nijmegen.

Toon Corver (1961) is sinds 1 januari 2018 directeur bij Mitros. Hij is verantwoordelijk voor:

 • Klantcontactcentrum
 • Onderhoud
 • Financiën & Control
 • Administratie
 • ICT & Facility
 • Juridische zaken & Compliance
 • Verkoop & Zakelijke Verhuur

Toon is bestuurskundige (Universiteit Twente) en heeft de Register Controllersopleiding gedaan aan de VU Amsterdam. Voordat hij bij Mitros kwam werken, was hij CFO bij Arcadis Europe. Eerder werkte hij onder andere als CFO/COO/directielid bij Twynstra Gudde.

Het salaris van de directie voldoet aan wet- en regelgeving

De directie ontvangt een salaris dat voldoet aan de bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen (de zogenaamde Blok-staffel).
De directievoorzitter, Henk Peter Kip, verdiende in 2018 meer dan het toegestane maximum. Maar de afspraken over zijn salaris zijn gemaakt voor 1 januari 2014. Toen gold de Blok-staffel nog niet. Daarom valt Henk Peter onder een wettelijke overgangsregeling. Dat betekent dat de salarisafspraken die met hem zijn gemaakt, voor 4 jaar worden gerespecteerd. Dus tot 1 januari 2018. Zijn salaris wordt vanaf 1 januari 2018 geleidelijk verlaagd naar het wettelijk maximum.

De directieleden krijgen alleen een vast inkomen. Zij krijgen geen variabel deel op basis van hun prestaties.

Mitros heeft een reglement opgesteld voor de directie

In het directiereglement staan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de directie beschreven.

Vertaal deze pagina