Compliance

Om de implementatie en naleving van wet- en regelgeving goed te regelen hebben we beleid gemaakt. Dit beleid staat in het Compliance Reglement. Hierin staat wat wij verstaan onder compliance, hoe we dit binnen Mitros hebben georganiseerd en wie waarvoor verantwoordelijk is. De Compliance Officer (CO) ziet, onder eindverantwoordelijkheid van de directie, toe op een goede implementatie en naleving wet- en regelgeving en alle hiervoor genoemde regelingen en afspraken. Het Compliance Reglement maakt onderdeel uit van en sluit aan bij het bestaande risicobeheersings- en controlesysteem van Mitros.