Prestatieafspraken met gemeenten

Prestatieafspraken per 2020

Wij hebben samen met huurderskoepel HNM, prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Utrecht en met de gemeente Nieuwegein. De nu gemaakte afspraken dienen in Utrecht als een kader voor de periode 2020-2022. In Nieuwegein dienen de nu gemaakte afspraken als een kader voor de periode 2020-2023.

In Utrecht hebben de STUW corporaties (Stichting Utrechtse Woningcorporaties, de samenwerking tussen Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH) eerst gezamenlijk een aantal afspraken gemaakt met de gemeente Utrecht. Deze zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2022: Werken aan Balans. Op basis van deze stedelijke afspraken heeft elke corporatie ook bilaterale afspraken gemaakt. De bilaterale afspraken die Mitros en HNM met de gemeente Utrecht hebben gemaakt zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2024.

De prestatieafspraken met de gemeente Nieuwegein zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2020-2023.

Actualisatie prestatieafspraken
Jaarlijks worden de prestatieafspraken opnieuw besproken en op onderdelen geactualiseerd. Een actualisatie betekent niet dat de voorgaande afspraken zijn komen te vervallen. Het gaat steeds om een aanvulling dan wel actualisatie op onderdelen. In december 2020 zijn de prestatieafspraken zowel in Utrecht als in Nieuwegein geactualiseerd.


Stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend.pdf

Prestatieafspraken voor Nieuwegein 2020-2023.pdf 

Getekende Actualisatie prestatieafspraken Nieuwegein 2020-2023

Prestatieafspraken Mitros Utrecht 2021-2025

Bijlage 1 Mitros voorraadontwikkeling 2021-2025

Bijlage 2 Mitros productieprogramma 2021-2025