Visitatie Mitros

Met zo’n visitatie leggen wij verantwoording af aan onze stakeholders over onze maatschappelijke prestaties.

Visitatie Mitros 2018

De visitatie wordt gedaan door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau: Ecorys. Van Ecorys kregen we 4 rapportcijfers voor wat we hebben gedaan tussen 2014 en 2018 (de eerste visitatie was in 2010, de tweede in 2014). De visitatiecommissie onderzoekt of we onze opgaven hebben waargemaakt en of onze ambities daarbij passen. Ook interviewen zij belanghebbenden en vragen of zij tevreden zijn over de maatschappelijke prestaties van Mitros, over de relatie en communicatie met ons en de invloed op het beleid. De commissie kijk daarnaast naar onze financiële situatie en de besturing, toezicht en processen van Mitros. 

Uitkomsten van de visitatie 2018

De visitatiecommissie heeft in haar rapport Mitros beschreven als een ambitieuze, gedreven, innoverende en goed presterende volkshuisvester. Er is waardering voor de koers van Mitros én voor de resultaten die zijn behaald. Wij zijn blij met deze kwalificaties en de blijk van erkenning die hieruit spreekt. Onze stakeholders geven ons een punt hoger in hun oordeel over onze samenwerking. Hier hebben we ook veel in geïnvesteerd de afgelopen vier jaar en het is fijn te zien dat dit heeft geloond. Hier danken we de medewerkers van Mitros ook heel erg voor omdat zij dit dagelijks mogelijk maken.    

Verbeteringen voor de toekomst

We hebben enkele aandachtspunten meegekregen waar we actie op zullen nemen. Ten eerste wordt Mitros ervaren als een grote organisatie waarbij het aanspreekpunt niet altijd helder is. Mitros wil een makkelijk toegankelijke en aanspreekbare corporatie zijn en we willen heel graag dat dit verbeterd is bij onze volgende visitatie. Daarnaast moeten we onze prestaties beter verbinden aan onze ambities en dit duidelijker laten zien voor een ieder die dat wil weten, zoals op deze website. En we moeten ons beleid nog meer doorleven met derden waarmee we nauw samenwerken. Zodat bijvoorbeeld aannemers ons beleid goed kennen en toepassen.  

Dit zijn de rapportcijfers:

 

 

2014

2018

Ambities en Opgaven

Hebben we onze ambities waargemaakt en konden we de uitdagingen in ons werkgebied aan?

6.9

7.3

Belanghebbenden

Konden we onze stakeholders tevreden stellen?

6.3

7.3

Vermogen

Hebben we genoeg gedaan met ons geld en onze mogelijkheden?

5.8

7.3

Governance

Was het bestuur van onze organisatie goed?

7.2

7.2


Wil je meer weten? Lees dan het Rapport Maatschappelijke Visitatie Mitros 2018. Hierin staat ook de reactie van de directie en de RvC op het rapport.