430 nieuwe huurwoningen in Leidsche Rijn centrum

Leidsche Rijn Centrum krijgt er circa 430 nieuwe huurwoningen bij. Twee derde valt in de sociale huur, een derde in de middenhuur. Het complex wordt gerealiseerd in de zuidpunt van Leidsche Rijn Centrum, nabij NS-station Leidsche Rijn. Woningcorporaties Mitros en Portaal, woningorganisatie Wonam en de gemeente Utrecht tekenden vandaag de ontwikkelingsovereenkomst. De bouw start begin 2020.
 
Het gebouw krijgt een parkeergarage, fietsenstalling en op de begane grond  voorzieningen. Op de kop aan de zuidkant bij de Grauwaartsingel en Centrumboulevard telt het ontwerp negen verdiepingen, de rest is zes hoog. De architectenbureaus Dam & Partners, NWA en JCAU ontwerpen elk een deel van het complex. In de duurzaamheidsambitie zal dit project voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG1). 
 
”Utrecht is de snelst groeiende stad van het land”, zegt Klaas Verschuure, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Leidsche Rijn. “We bouwen de komende jaren veel woningen, zowel in de bestaande stad als in nieuw te ontwikkelen gebieden, onder meer in Leidsche Rijn. We willen daarbij plek bieden voor iedereen. Daarom zetten we fors in op sociale woningbouw en middenhuur, mede voor starters op de woningmarkt. Ik ben blij dat er ook in dit complex veel van dit soort woningen komen.”
 
Gerard Kohsiek, directeur van Wonam, lichtte toe: “Wonam heeft inmiddels negen projecten voor middenhuurwoningen gerealiseerd of in aanbouw. Dit wordt het tweede project in Utrecht en daarmee onderstrepen we onze strategie om de realisatie van middenhuurwoningen te verbreden naar de regio Utrecht. Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking met twee vooraanstaande woningbouwcorporaties. Iets dat past in onze aanpak van maatschappelijk betrokken woningbouw waarbij sociale- en middenhuur ook op elkaar aansluiten, met focus op lange termijn.”
 
Henk Peter Kip, directievoorzitter van Mitros: “Deze bijzondere samenwerking voorziet in de grote behoefte aan sociale woningbouw en middenhuur in Utrecht. Met dit project komen we tot nieuwe sociale huurwoningen op een prachtige locatie én dragen we bij aan de doorstroming in de stad. Een mooie ambitie die we binnen afzienbare tijd gaan realiseren”.
 
Dirk Jan van der Zeep, voorzitter Raad van bestuur van Stichting Portaal: “Om te zorgen dat we kunnen voldoen aan de vraag van onze huidige en toekomstige huurders werken we graag samen met gemeente en andere partijen. Een flinke ambitie op het gebied van duurzaamheid spreekt voor ons vanzelf. Een lage energierekening draagt bij aan betaalbare woonlasten voor de huurder. Wij zijn hier heel blij mee”.