Buurtambassadeurs voor prettiger wonen in Overvecht

Mitros, Portaal en Stichting WijkAanpak zetten buurtambassadeurs in voor een veilige en prettige woonomgeving rond zes 10-hoogflats in Overvecht. Dinsdag 27 februari ontvangt een groep van zes actieve en betrokken huurders hun certificaat als buurtambassadeurs. Zij zullen in de buurt en rondom de flats lopen, medebewoners aanspreken en klachten, overtredingen en wensen signaleren.

Verbeteren leefbaarheid Overvecht

Graag verbeteren wij de leefbaarheid in Overvecht. We zetten ons in zodat huurders zich op hun gemak voelen en dat zij veilig en fijn kunnen wonen. Buurtbewoners die hart voor hun buurt hebben spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom werken Mitros, Portaal en Stichting WijkAanpak samen om buurtambassadeurs te trainen. Zij zullen een belangrijke schakel vormen tussen bewoners en woningcorporaties rondom de THEMA-dreven; Tigrisdreef, Haifadreef, St. Eustasiusdreef, St. Maartendreef en Ankaradreef.

In gesprek met bewoners

De buurtambassadeurs zijn de oren en ogen in de flats en werken nauw samen met de buurtbeheerder van de woningcorporatie. Ze zorgen voor een dialoog tussen bewoners om de leefregels na te leven. De wensen van bewoners geven zij door aan de woningcorporatie. Door goed contact te leggen met bewoners dragen de buurtambassadeurs bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid.  

Buurtambassadeur: “ik wil er meer uithalen”

Ali Topak is een van de actief betrokken huurders die zich in gaat zetten als buurtambassadeur. “Ik zag de oproep in de lift hangen en dacht meteen: dit moet ik doen.” Ali helpt al jaren medebewoners in zijn omgeving. “Als buurtambassadeur zal ik natuurlijk vooral een oogje in het zeil houden als het gaat over afval en andere leefregels. Maar ik wil er ook meer uithalen. Want ik ben ervan overtuigd dat wanneer we behulpzamer naar elkaar toe zijn, dat we de leefbaarheid erg kunnen verbeteren. Als je elkaar helpt met kleine dingen, weet ik zeker dat het effect groot zal zijn in onze gemeenschap.”

Eerdere samenwerking

Eind 2015 vond al een pilot plaats met buurtambassadeurs bij de flats op de Falklanddreef, Montevideodreef en Patagoniedreef. Na ruim een jaar inzet van buurtbewoners is er veel verbetering. De flats zijn schoner, er is minder troep op de galerijen, klachten zijn verminderd en de buurtambassadeurs zijn bekend en gewaardeerd onder bewoners.