Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders prettig wonen in een gezonde omgeving. Ook vinden we het belangrijk dat hun energielasten niet zo hoog zijn. Daarom investeren wij in maatregelen die energie besparen.

Hoe energiezuinig zijn onze bestaande woningen?
De energieklasse van een woning kun je uitdrukken in EI (energie-index) of labels. Op dit moment hebben onze woningen gemiddeld een energielabel D. We streven ernaar om onze woningen gemiddeld een label B te geven. Het mooiste zou zijn als onze woningen energieneutraal zijn. Met andere corporaties en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein onderzoeken we of en hoe we dit kunnen bereiken.

Hoe energiezuinig is onze nieuwbouw?
Onze nieuwe eengezinswoningen hebben een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,00 of lager. Hierover hebben we (prestatie)afspraken gemaakt met de gemeente Utrecht en Nieuwegein. We bouwen hiermee energiezuiniger dan het bouwbesluit voorschrijft (0,4). Vanaf 2020 worden de eisen aan nieuwbouw weer anders. Er zal dan volgens BENG (bijna energieneutraal) gebouwd worden.

Bij de nieuwbouw flats ligt de energieprestatie iets ingewikkelder. We streven hier ook naar een EPC van 0,00 of lager, maar hier hangt dit wel af van de technische en financiële mogelijkheden.

We nemen verschillende maatregelen

Bij planmatig onderhoud gaan we na-isoleren
In Nieuwegein gaan we bij het planmatig onderhoud woningen na-isoleren, vooral daar waar we relatief eenvoudig labelstappen kunnen maken. We zijn nu aan het onderzoeken of we dit ook bij onze woningen in Utrecht kunnen doen.
Voor het na-isoleren bij planmatig onderhoud berekenen we geen huurverhoging.

Bij groot onderhoud streven we ernaar dat de woningen minimaal label A krijgen.
Dit geldt ook voor woningen die we willen verkopen .
Bij groot onderhoud met woningverbeteringen/verduurzamingsmaatregelen gaan de huurders een huurverhoging betalen. We berekenen eerst wat de energiebesparing wordt. Slechts de helft van dit bedrag rekenen we door als huurverhoging.

We doen ervaring op met innovatieve technieken
Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen en infrarood verwarming.

We voeren pilots uit met nul-op-de-meter
We zijn bezig met het opdoen van ervaring met nul-op-de-meter. Dit betekent dat een woning een energierekening van € 0 heeft. Inmiddels zijn we een pilot gestart in de Camera Obscuradreef in Overvecht. Dit project heet Flat met Toekomst. Ook in Nieuwegein gaan we aan de slag met een pilot nul-op-de-meter. We willen ook pilots uitvoeren bij nieuwbouw.

We stimuleren het gebruik van zonnepanelen
Huurders mogen zelf zonnepanelen op het dak laten leggen. Een huurder moet wel vooraf toestemming aan ons vragen.
Ook zijn we zelf bezig om een interessant aanbod met zonnepanelen voor huurders te ontwikkelen. Bij dit aanbod hoeven zij de panelen niet zelf te kopen. Wij proberen een aanbod te ontwikkelen waarbij de stroomprijs 15-20% lager is dan de actuele marktprijs. We gaan een proef doen met dit aanbod in de woningen aan het Vechtplantsoen. Dit zijn 192 woningen (overwegend 4 hoog) waar we groot onderhoud gaan uitvoeren. We gaan hier ruim 900 zonnepanelen plaatsen. In de toekomst willen we dit aanbod ook aan alle huurders gaan doen.

Huurders krijgen persoonlijk energieadvies
Huurders van Utrechtse woningcorporaties, waaronder Mitros, kunnen een gratis energieadvies en een energiebox aanvragen. Energieadviseurs geven de bewoners advies om te besparen (gedrag) en installeren gelijk producten uit de energiebox. In de energiebox zitten producten zoals een led lamp en een stekkerdoos met aan/uitschakelaar.