Feestelijke start verbouwing wijkgebouw De Speler

Bewoners van de Utrechtse wijk Ondiep staan vandaag samen met gemeente en woningcorporatie Mitros stil bij de start van de verbouwing van De Speler. Deze multifunctionele accommodatie biedt ruimte aan onder meer een kinderdagverblijf, sportschool, buurtcentrum, restaurant en enkele gemeentevoorzieningen. De verbouwing vindt plaats op initiatief van een groep buurtbewoners, die hierover het gesprek zijn aangegaan met de gemeente en Mitros. Doel is om te komen tot een zichtbare ontmoetingsruimte op de begane grond met een open verbinding naar de overige activiteitenruimten van het buurtcentrum op de eerste etage. Hierdoor wordt de ruimte niet alleen toegankelijker en groter, maar ook beter zichtbaar voor de buurt. Vanmiddag tussen 15:30 en 17:30 uur vindt de feestelijke start van het project plaats, in bijzijn van wethouder Kees Diepeveen en Mitros-directeur Henk Peter Kip.

De aanstaande verbouwing is een voorbeeld van goede samenwerking in Ondiep tussen bewoners, gemeente en woningcorporaties. Buurtbewoners hebben aangegeven dat het huidige buurtcentrum, dat zich nu op de eerste verdieping van De Speler bevindt, moeilijk bereikbaar is voor een grote groep oudere wijkbewoners. Bovendien zagen zij dat de grote theaterzaal op de begane grond nu al een tijd leeg staat, sinds het Leger des Heils twee jaar geleden uit het pand is vertrokken. Reden genoeg voor de bewoners om het gesprek met de gemeente en eigenaar Mitros aan te gaan. Dit leidde tot een gezamenlijk besluit om de theaterzaal om te bouwen tot een prettige, toegankelijke en goed zichtbare huiskamer: een ontmoetingsplek voor buurtbewoners van alle leeftijden. Wethouder Diepeveen is blij met het initiatief van de bewoners: “De bewoners van Ondiep hebben er samen voor gezorgd dat hun buurtcentrum een fijne en goed bereikbare huiskamer kan worden. Zij weten als geen ander waar behoefte aan is en wat wel of niet werkt in hun buurt, ik verwacht dan ook dat de huiskamer volledig tot zijn recht zal komen. Ik vind dit een geweldig initiatief en een voorbeeld van een goede samenwerking tussen bewoners, woningcorporatie en de gemeente.”

Huiskamer van de wijk

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt de vernieuwde ruimte op de begane grond een echte ‘huiskamer van de wijk’. Door de verplaatsing en verbouwing, wordt het buurtcentrum gebruiksvriendelijker. Er komt een betere toegang en de verbinding met de rest van het pand wordt aangepakt. Ook komt er zo een oplossing voor het probleem van leegstand, waardoor er naar verwachting geen sprake meer is van overlast door hangjongeren. Volgens bewoner Maarten Janssen, die samen met andere bewoners betrokken is bij de planvorming, staat er straks een prettig en goed bereikbaar buurtcentrum: “Het huidige buurtcentrum heeft geen optimale locatie voor de functie die het in de wijk vervult. Toen de mogelijkheid zich voordeed om de ontmoetingsruimte naar beneden te verplaatsen, hebben wij ons hier als bewoners hard voor gemaakt. Ik ben blij dat het balletje toen is gaan rollen en de wijk binnenkort een mooie nieuwe huiskamer heeft.”

Feestelijke start

Vanmiddag vanaf 15:30 uur vindt in De Speler (Thorbeckelaan 18 A-G) de feestelijke start plaats. Rond 16:30 uur geven wethouder Kees Diepeveen en Mitros-directievoorzitter Henk Peter Kip een korte speech, waarna het project officieel gestart wordt. Het streven is om het vernieuwde buurtcentrum aan het einde van dit jaar op te leveren.