Huur en huurverhoging

Wij zijn er voor mensen met een laag inkomen. Wij zorgen ervoor dat zij een betaalbare woning kunnen huren. Bij het vaststellen van de huur houden we rekening met de maximale huur die de regering vaststelt voor sociale huurwoningen en de kwaliteit van de woning. Een groot deel van onze woningen die vrijkomen, bieden wij aan onder de maximale huur.

Hoe bepalen we de huurprijs?
Bij het vaststellen van de huur houden we rekening met 2 dingen:

1. Maximale huur voor een sociale huurwoning. Elk jaar stelt de minister vast wat de maximale huur voor een sociale huurwoning mag zijn.

2. De kwaliteit van de woning. De kwaliteit van de woning is uitgedrukt in punten. Dit heet ook wel het Woningwaarderingsstelsel of puntensysteem. Elk onderdeel van de woning, zoals woningtype, ligging, grootte en isolatie, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huur op.

Wij bieden een groot deel van onze woningen aan onder de maximale huur
De maximale huur voor een sociale huurwoning is € 710 (prijspeil 2018). Wij bieden 70% van de woningen die vrijkomen aan onder € 640 (prijspeil 2018). Een klein deel van onze woningen (5%) bieden wij aan boven de € 710 (prijspeil 2018). Dit zijn de vrije sector huurwoningen. Opmerking: nieuwe prijsgrenzen worden op 1 januari geactualiseerd. De gemiddelde netto huur van de zelfstandige huurwoningen van Mitros is € 542 (prijspeil 31 december 2017). Dit is circa 75% van de maximale huur (bron: jaarverslag 2017).

Er zijn verschillende momenten waarop we huur kunnen aanpassen:

Elk jaar gaat de huur omhoog in juli
Ieder jaar bepalen verhuurders met welk percentage de huren per 1 juli omhoog gaan. De regering stelt vast met welk percentage de huren voor sociale huurwoningen maximaal omhoog mogen. De huurverhoging is onder andere gekoppeld aan de inflatie in Nederland. Na de huurverhoging mag de huur niet hoger zijn dan de maximale huur voor een sociale huurwoning.

Daarnaast mogen corporaties aan huurders met een hoog inkomen meer huurverhoging vragen. Dit wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. De afgelopen jaren hebben wij dit gedaan. Elk jaar opnieuw bekijken we of we dit weer gaan doen.

De huurverhoging voor de vrije sector huurwoningen is geregeld in het huurcontract. Hierin staat met welk percentage de huur maximaal mag stijgen.

Als een woning vrijkomt, kunnen we de huur aanpassen
Voor elke woning bepalen we een streefhuur. Dit is de huur die wij vragen als een woning vrijkomt. Wij zorgen ervoor dat 70% van onze sociale huurwoningen een streefhuur heeft onder de € 640 (prijspeil 2018)

Bij groot onderhoud of renovatie berekenen we een huurverhoging
Bij groot onderhoud of renovatie zorgen we ervoor dat de woningen in een project een betere kwaliteit krijgen. De woningen voldoen na het project aan onze kwaliteitseisen (Mitroskwaliteit). Na het project is de woning dan ook meer waard geworden. Daarom krijgen de huurders in zo’n project een huurverhoging. Er is geen algemene uitspraak te doen over de huurverhoging in projecten. Dit is per project verschillend. Het hangt bijvoorbeeld af van de werkzaamheden die we doen. Die werkzaamheden kunnen ook per woning verschillend zijn. Het kan dus ook zijn dat er per woning een andere huurverhoging is.

Als een huurder zelf zijn woning laat verbeteren, gaat de huur omhoog
Een huurder kan ons ook zelf vragen om zijn woning te verbeteren. De huurder kan ons bijvoorbeeld verzoeken om CV aan te leggen. Dit noemen we individuele woningverbetering (IWV). Nadat de werkzaamheden gedaan zijn, gaat de huur omhoog. De woning is namelijk meer waard geworden. Wij berekenen de huurverhoging volgens de methodiek van de huurcommissie. Bij de aanvraag voor de verbetering, krijgt de huurder informatie over de procedure en de huurverhoging die erbij hoort.