Mitros vaart nieuwe koers bij groot onderhoud

Vandaag heeft Mitros de samenwerkingsovereenkomst ‘Co-making Groot Onderhoud’ getekend met VIOS BOUW, Hemubo, Salverda Bouw, Rutges Vernieuwt en Coen Hagedoorn Bouwgroep. Met deze partijen zal Mitros de komende vijf jaren in vaste teams het groot onderhoud van onze huizen aanpakken. Dit is het resultaat van een aanbesteding die vorig jaar is gehouden. Door het bieden van continuïteit en het leren van wat goed ging en beter kan wordt het mogelijk dat het onderhouden van woningen beter, sneller, goedkoper en met hogere huurderstevredenheid kan.  

Ron Sierink, inkoper bij Mitros zegt: “ deze werkwijze maakt het mogelijk om al heel vroeg met alle marktpartijen aan tafel te gaan. Samen gaan we voor een betere verhouding tussen kwaliteit en kosten, we gaan efficiënter werken en het levert een leukere manier van werken op voor onze medewerkers en co-makers. Uiteindelijk is het de huurder die erop vooruit zal gaan, daar doen we het voor.”