Nieuwegein past sociale huurwoningen aan voor Verzorgd Wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat is de wens van veel inwoners van Nieuwegein. Als antwoord op deze wens hebben ZorgSpectrum, de gemeente Nieuwegein en de drie woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Portaal samen Verzorgd Wonen ontwikkeld. Verzorgd Wonen zijn sociale huurwoningen in bestaande appartementengebouwen. De woningen zijn aangepast, liggen nabij voorzieningen en er is hulp en zorg aanwezig. Met de juiste indicatie kunnen inwoners inschrijven op de woningen via woningnet.nl. Tot dusver zijn er twee locaties voor sociale huur in Nieuwegein: De Dichter aan de Richterslaan en twee torenflats op het Wenckebachplantsoen. De komende jaren wordt dit aanbod verder uitgebreid met meer locaties.

Als voormalige groeikern trok Nieuwegein in de jaren 70-80 veel jonge gezinnen aan. Dat deel van de bevolking is nu op leeftijd. Naar verwachting is in 2035 23% van de inwoners 65 jaar of ouder. Met het ouder worden, wordt de behoefte aan ondersteuning groter en is men veelal aangewezen op de directe woonomgeving. De verzorgingshuizen zijn verdwenen en alleen als het echt niet langer meer kan is er een verpleeghuis met specialistische zorg.

Wethouder Hans Adriani: “Daarom nemen wij in Nieuwegein nu maatregelen om het langer thuis wonen ook mogelijk te maken. Verzorgd Wonen is een nieuwe woon-zorgconcept voor zowel huur- als koopwoningen. Het uitgangspunt van het concept van Verzorgd Wonen is dat je dat met elkaar doet. Een gezamenlijke inzet van gemeente, woningcorporaties of VvE en in de wijk opererende partners op het gebied van zorg, gezondheid, recreatie, services en welzijn. Maar ook wederzijdse dienstverlening door buren onderling, hulp van mantelzorgers, aanvullende diensten en activiteiten vanuit het vrijwilligersnetwerk zijn belangrijk. Elke partij heeft eigen verantwoordelijkheden in Verzorgd Wonen en moet zijn rol pakken om samen Verzorgd Wonen succesvol te maken.”  

Bestaande huurwoningen aangepast

Voor Verzorgd Wonen worden sociale huurwoningen in bestaande appartementengebouwen uitgerust met voorzieningen zoals thermostaatkranen, verhoogd toilet en douchebeugels. Er is zorg in de nabijheid en een wijkverpleegkundige die regelmatig spreekuur houdt. Daarnaast kan hulp worden aangevuld met huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of een maaltijdservice. Deze zorg kan oplopen tot intensieve thuiszorg of verpleging en vormen van huisautomatisering (domotica). De meeste gebouwen hebben een gezamenlijke ruimte voor sociale activiteiten. Is dat er niet, dan is er een buurtcentrum vlakbij. Ook de winkels, het openbaar vervoer en een gezondheidscentrum zijn op loopafstand bereikbaar. 

Voor Nieuwegeiners met extra zorg

De woningen van Verzorgd Wonen zijn bestemd voor Nieuwegeiners, jong en oud, die extra zorg nodig hebben vanwege hun (lichamelijke) beperking. Zij hebben een indicatie voor langdurige zorg en ondersteuning gedurende minimaal vijf uur per week. Dit kan een indicatie zijn via de Wet langdurige zorg of via de Zorgverzekeringswet.

Eerste woningen op Woningnet.nl

Tot dusver zijn er twee sociale huurlocaties Verzorgd Wonen in Nieuwegein: De Dichter (appartementen op de 1e, 2e, 3e etage) en twee torenflats op het Wenckebachplantsoen. Beiden in de wijk Jutphaas/Wijkersloot. De komende jaren komen er meer locaties Verzorgd Wonen bij, verspreid over heel Nieuwegein. Zo komt begin volgend jaar een complex van corporatie Portaal hiervoor beschikbaar, gelegen aan het Colijnpark in Galecop. Deze locaties komen automatisch bij het aanbod op Woningnet. Woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Portaal bieden de Verzorgd Wonen-woningen aan via WoningNet.nl. 

Ook voor koopwoningen

Eind oktober tekenden ook twee bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren van de Van Reeslaan 31 t/m 101 en wethouder Hans Adriani een Sociale Overeenkomst Verzorgd Wonen. De eigenaren van deze appartementen worden ouder en hebben daarom het plan opgevat samen met de gemeente te kijken wat er nodig om het gebouw aan te passen. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun ‘eigen’ huis blijven wonen. De overeenkomst is een pilot voor de gemeente Nieuwegein om te onderzoeken of een samenwerking met een Vereniging van Eigenaren zoals deze kan leiden tot meer Verzorgd Wonen koopwoningen in Nieuwegein. 

Meer informatie

Voor meer informatie 14030 en vragen naar Chris Versluijs, beleidsadviseur wonen gemeente Nieuwegein, tel. 03014 www.nieuwegein.nl/verzorgdwonen