‘Polder Rijnenburg biedt kansen voor grootschalige sociale woningbouw’

Polder Rijnenburg biedt de woningbouwcorporaties Mitros, Portaal en GroenWest, eigenaar van 10% van de grond, ruimte om grootschalig te bouwen. Op basis van ruwe inschattingen, kunnen de corporaties samen pakweg 3500 sociale huurwoningen bouwen op eigen grond. Met een bindende afspraak voor 35% sociale huurwoningen in het plangebied, op basis van 25.000 woningen, komt het totaal aantal woningen in de sociale huursector uit op bijna 9000 woningen.

Lees verder