Renovatie en groot onderhoud

Wij willen graag dat onze woningen voldoen aan de Mitros kwaliteit. Veel van onze woningen voldoen hier al aan. Woningen die nog niet voldoen aan de Mitros kwaliteit, verbeteren we als de woning vrijkomt of in projecten. In een project verbeteren we een groot aantal woningen tegelijkertijd in een buurt, terwijl de bewoners er blijven wonen.

Een renovatie kan ingrijpend zijn.
Een renovatieproject kan zo een jaar in beslag nemen. Per woning zijn we vaak wel 2 of 3 weken bezig. Ook al zijn we in de woning van een huurder dus slechts een paar weken bezig, hij kan wel langere tijd te maken krijgen met de gevolgen van de werkzaamheden in de andere woningen. Denk hierbij aan overlast door containers in de straat, herrie of bouwverkeer.

Wij zorgen voor huurders die hulp nodig hebben.
Een renovatie kan heel ingrijpend zijn. Er is altijd iemand van of namens Mitros die de bewoners begeleidt tijdens de renovatie. Heeft een bewoner erg veel overlast of speciale behoeften, dan kijken we wat we voor die bewoner kunnen betekenen. Soms zijn dat maatregelen waar iedereen baat bij heeft, zoals een huiskamer in de buurt waar bewoners even bij kunnen komen. Soms zijn het maatregelen die alleen voor die bewoner gelden, bijvoorbeeld hulp bij het verplaatsen van een meubelstuk.

Bewoners krijgen vaak een tegemoetkoming in de kosten.
Wanneer wij aan de slag gaan in een woning, krijgt de huurder soms te maken met kosten. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om nieuwe gordijnen te kopen. In projecten geven wij hiervoor een standaard vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten.

Als we de woning verbeteren, dan staat daar een huurverhoging tegenover.
Bij groot onderhoud, verbeteren we de kwaliteit en het comfort van de woning. Denk hierbij aan het aanleggen van CV of het isoleren van de woning. De verbeteringen zorgen er ook voor dat de woning energiezuiniger wordt. Voor verbetering van de woning betaalt de huurder een huurverhoging.

Elke woning is anders.
We bekijken daarom altijd per woning wat we moeten doen om te komen tot de Mitros kwaliteit. Daarom kan het zijn dat in we in de ene woning iets anders doen dan in de andere woning.

We gaan aan de slag als een meerderheid van de bewoners akkoord is.
Als de meerderheid van de bewoners (meer dan 70%) vóór het project heeft gestemd, zijn alle huurders in het project verplicht om mee te werken aan de werkzaamheden. Dat betekent ook dat de huurders verplicht zijn om de huurverhoging die erbij hoort, te betalen.

De verplichte medewerking geldt alleen voor de standaard werkzaamheden binnen het project.

Soms bieden we ook extra opties aan waar een huurder zelf voor kan kiezen. De kosten van de extra opties zijn vooraf bekend. Dit kan een huurverhoging zijn of een eenmalig bedrag.