Statement Fusie Viveste-Mitros

Op 8 juni is er in de Telegraaf een artikel verschenen over de fusie van Mitros en Viveste. U kunt de reactie van Mitros op dit artikel hier lezen.

Reactie Mitros op het artikel van de Telegraaf op 8 juni 2022

Telegraaf heeft een artikel gepubliceerd met verwijzing naar een bericht van de Autoriteit Consument en Markt (1 april jl.). Hierin wordt gesproken over een ‘overname’ in plaats van een fusie. De reden waarom het door de ACM een overname wordt genoemd is omdat er technisch gezien sprake is van een Verkrijgende Stichting (Mitros) en een Verdwijnende Stichting (Viveste). In juridische termen neemt Stichting Mitros de Stichting Viveste over.

Maar achter die juridische terminologie, zitten twee organisaties: Viveste en Mitros. Zij hebben lange tijd geleden besloten te fuseren. Zo staat het ook in het intentiedocument, dat door beide directies en Raden van Commissarissen is getekend. Bij een fusie horen de geldende principes om als gelijkwaardige partners op te treden en samen te werken. Beide organisaties zijn dan ook gelijkwaardig vertegenwoordigd bij de vorming van een nieuwe organisatie, of het nou gaat om bedrijfsprocessen of nieuwe huisstijl. Dat geldt ook voor alle werk- en stuurgroepen en besluitvormende overleggen over de koers en de inrichting van de nieuwe organisatie. Wij benaderen en behandelen het samengaan van Viveste en Mitros als een fusie. De definitiekwestie van ACM verandert daar niks aan.