Utrecht start met proef huurkorting

U-pashouders met een hoge huur en een laag inkomen kunnen vanaf 1 september korting op hun huur krijgen. Daarover hebben gemeente, corporaties en huurderorganisaties overeenstemming bereikt. Deze proef werd eind vorig jaar al aangekondigd rond het tekenen van de prestatieafspraken 2017-2020 tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. Omdat deze manier van lastenverlaging nieuw is en nog nergens anders in Nederland wordt uitgevoerd, nam de voorbereiding wat langer in beslag dan ingeschat. De korting kan oplopen tot 100 euro per maand.

De gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest hebben met de huurderorganisaties de handen ineen geslagen om huurders met lage inkomens een steuntje in de rug te geven bij het betalen van de huur. De korting kan gelden voor enkele duizenden Utrechters. Huishoudens met één of twee personen kunnen korting krijgen bij een netto/kale huur tussen de 592,55 en 710,68 euro, meerpersoonshuishoudens bij een netto/kale huur tussen de 635,05 en 710,68 euro.

Huurders met een U-pas die een woning huren van de hierboven genoemde corporaties krijgen de komende weken een brief van het U-pasbureau. Hierin staat onder welke voorwaarden zij in aanmerking kunnen komen voor huurkorting. De U-pas is een gratis meedoen-pas voor Utrechters met een inkomen tot 125 procent van het wettelijk sociaal minimum. We hebben de meest voor de hand liggende vragen over huurkorting al vast voor u beantwoord. 

Lagere woonlasten voor meer huurders
Voor Utrechters met een laag inkomen is het niet altijd eenvoudig om rond te komen. Een hoge huur helpt daar niet bij. Er zijn allerlei redenen waarom mensen moeite hebben om hun huur te betalen. Zo kan hun inkomen gedaald zijn of huren ze een te dure woning. Om de problemen die zo ontstaan op te lossen, zijn de afgelopen jaren al maatregelen genomen. Zo hebben gemeente en corporaties afspraken gemaakt over een gematigde huurstijging en houden corporaties op eigen initiatief de huurprijzen laag.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen met een laag inkomen geen huurwoning meer huren die niet past bij hun inkomen. Mensen konden vóór die datum wel een woning accepteren waarvan de huur te hoog was voor hun inkomen. Huurders op bijstandsniveau kregen ter compensatie een bijdrage uit het Woonlastenfonds, die nu wordt afgebouwd. Met de nieuwe proef huurkorting komt een grotere groep huurders in aanmerking voor lagere woonlasten.

Financiering
Vanuit de vernieuwde armoedeaanpak steekt de gemeente 2 miljoen euro in deze proef. De rest van het benodigde geld, naar schatting nog eens 1,5 miljoen euro, wordt door de corporaties betaald. De proef duurt twee jaar, wordt tussentijds geëvalueerd en bij positieve resultaten voortgezet. Kijk voor meer informatie over de precieze voorwaarden van de proef huurkorting op http://www.u-pas.nl/info/de-u-pas-in-utrecht.html