Utrechtse corporaties van waarde voor gezonde stedelijke ontwikkeling

Utrechtse corporaties stuurden deze week een brief aan de nieuwe raadsleden en collegeverkenner Van Es. De komende collegeperiode moeten er antwoorden gegeven worden op vele en diverse uitdagingen, onder meer op het gebied van wonen, duurzaamheid, zorg en welzijn. Wij bieden het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Utrecht daarom een duurzaam partnerschap voor gezonde verstedelijking aan. 

Enkele punten uit onze visie, die we hebben verwoord in het bijgaande pamflet. 

Sociale huur

Utrecht streeft naar een inclusieve, ongedeelde stad met gemengde wijken, waar het fijn wonen is voor iedereen. Wij zijn verheugd over de ambitie om 30% sociale huur in de Merwedekanaalzone te realiseren en hopen dat deze ambitie navolging krijgt in de rest van de stad. Maar er is meer nodig. Echte sociale huurwoningen zijn en blijven betaalbaar ook voor de laagste inkomens (passend toewijzen), zijn toegankelijk voor mensen die al lang wachten op een sociale huurwoning (WoningNet) en voor statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang, en blijven langdurig in het sociale huursegment behouden. 

Leefbare wijken

Wij hebben zorg voor de leefbaarheid in bestaande wijken. In sommige wijken is er sprake van een concentratie van sociale huur en komen er teveel kwetsbare groepen terecht (bijvoorbeeld in Overvecht), terwijl we in andere wijken een tekort zien (Binnenstad en Oost). Wij hebben de mogelijkheid van verkoop, in combinatie met nieuwbouw, nodig om de woningraad up-to-date te houden en tegelijkertijd een goede balans van sociale huur voor de stad te realiseren.